BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 8

 Antroji Kronikų knyga
  
2 Kr 8

Viešieji darbai

1 Baigiantis dvidešimčiai metų, per kuriuos Saliamonas buvo pastatęs VIEŠPATIES Namus ir savo paties rūmus, 2 Saliamonas atstatė ir miestus, kuriuos jam buvo davęs Huramas,[i1] ir juose apgyvendino izraeliečius.

3 Saliamonas surengė žygį prieš Hamat-Zobą ir ją paėmė. 4 Jis įtvirtino Tadmorą dykumoje[i2] ir visus įgulų miestus, kuriuos buvo pastatęs Hamate. 5 Jis atstatė Aukštutinį Bet-Horoną ir Žemutinį Bet- Horoną, įtvirtino miestus sienomis, vartais ir velkėmis. 6 Taip pat Baalatą bei visus Saliamono įgulų miestus, visus kovos vežimų miestus, visus raitelių miestus ir viską, ką tik Saliamonas norėjo pastatyti Jeruzalėje bei Libane ir visose savo valdose. 7 Visus žmones, išlikusius iš hetitų, amoriečių, perizitų, hivitų ir jebusitų, kurie nebuvo kilę iš Izraelio, 8 tai yra iš jų palikuonių, dar likusių krašte, kurių izraeliečiai nebuvo sunaikinę, Saliamonas pašaukė į lažo darbus, kaip dar tebėra nūdien. 9 Bet Saliamonas nepadarė vergais savo darbams nė vieno izraeliečio, nes jie tapo kareiviais ir pareigūnais, vadais jo kovos vežimų ir vadais jo raitelių. 10 Šie buvo karaliaus Saliamono pareigūnų galvos, vadovavę darbams ir prižiūrėję žmones; jų buvo du šimtai penkiasdešimt.

Saliamono pamaldumas

11 Saliamonas perkėlė faraono dukterį iš Dovydo miesto į rūmus, kuriuos jis buvo jai pastatęs, nes jis sakė sau: „Jokia mano žmona negyvens Izraelio karaliaus Dovydo rūmuose, nes vietos, kur atėjo VIEŠPATIES Skrynia, yra šventos“.

12 Tuo metu Saliamonas atnašavo VIEŠPAČIUI deginamąsias aukas ant VIEŠPATIES aukuro, kurį jis buvo pastatęs priešais Prieangį, 13 kaip reikalavo kasdienė priedermė pagal Mozės įsakymą šabams, jaunatims ir trejoms metinėms Iškilmėms – Neraugintos duonos iškilmėms, Savaičių iškilmėms ir Palapinių iškilmėms. 14 Sekdamas savo tėvo Dovydo įsaką, jis paskyrė kunigų būrį jų tarnybai, levitus jų užduočiai giesme šlovinti ir tarnauti kunigų priežiūroje, kaip reikalavo kasdienės priedermės, ir vartų sargus iš eilės prie kiekvienų vartų, nes taip buvo įsakęs Dievo žmogus Dovydas. 15 Nebuvo nukrypta jokiu požiūriu nuo to, ką karalius buvo įsakęs ar dėl kunigų ir levitų šiuose visuose dalykuose, ar dėl sandėlių.

16 Taip buvo sėkmingai atlikti visi Saliamono darbai nuo tos dienos, kada buvo padėti VIEŠPATIES Namų pamatai, iki VIEŠPATIES Namai buvo visiškai užbaigti.

Saliamono dvaro didingumas

17 Tada Saliamonas nuvyko į Ezion- Geberį ir Elatą Edomo krašto jūros pakrantėje. 18 Huramas per savo tarnus atsiuntė jam laivų ir patyrusių jūreivių. Jie nukeliavo drauge su Saliamono tarnais į Ofyrą ir pargabeno iš ten Saliamonui keturis šimtus talentų aukso.

  
Išnašos:
12 Kr 8,2: ... miestus, kuriuos jam buvo davęs Huramas: anot 1 Kar 9,10-14, Saliamonas buvo užleidęs tuos miestus kaip atlyginimą už statybos medžiagas ir auksą, gautą iš Tyro. Bet Huramas nebuvo jais patenkintas, todėl jis sugrąžino juos Saliamonui.
22 Kr 8,4: ... Tadmorą dykumoje: ši vietovė vėliau buvo pavadinta Palmyra. Palmyra tapo svarbus karavanų miestas Sirijos dykumoje. Lygiagretus skaitinys 1 Kar 9,18 tekste miestą vadina Tamar{a} ir laiko jį buvus pietinėje Judo karalystės dalyje. Žr. Ez 47,19; 48,28. Saliamonas galėjo įtvirtinti ir Tadmorą dykumoje, norėdamas šį miestą geriau apginti nuo aramėjų užpuolimų.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 8