BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 5

 Antroji Kronikų knyga
  
2 Kr 5

Skrynia atnešama į Šventyklą

1 Taip buvo užbaigti visi darbai, kurių Saliamonas buvo ėmęsis VIEŠPATIES Namuose. Saliamonas įnešė savo tėvo šventąsias atnašas – sidabrą, auksą, reikmenis – ir padėjo jas Dievo Namų ižde.

2 Tada Saliamonas sušaukė Izraelio seniūnus – giminių galvas ir izraeliečių klanų vadus – į Jeruzalę atnešti VIEŠPATIES Sandoros Skrynios iš Dovydo miesto {tai yra iš Ziono}.

3 Visi izraeliečiai suėjo pas karalių septintojo mėnesio Iškilmių metu.[i1] 4 Suėjus visiems Izraelio seniūnams, levitai[i2] paėmė nešti Skrynią. 5 Jie nešė Skrynią, Susitikimo palapinę ir visus Padangtėje buvusius šventuosius reikmenis; nešė juos levitai kunigai. 6 Tuo tarpu karalius Saliamonas ir visa Izraelio bendrija, susirinkusi pas jį priešais Skrynią, paaukojo tokią daugybę avių ir jaučių, kad nebuvo įmanoma nei jų suskaičiuoti, nei jų vertės nustatyti. 7 Kunigai atnešė VIEŠPATIES Sandoros Skrynią į jos vietą vidinėje Namų šventovėje – į Šventųjų Šventąją, po kerubų sparnais. 8 Kerubai buvo taip išskleidę sparnus virš vietos, skirtos Skryniai, kad uždengė iš viršaus Skrynią ir jos kartis. 9 Kartys kyšojo iš Skrynios ir jų galai tebuvo matyti nuo vidinės šventovės priešakio. Iš lauko jų nesimatė. Ten ji likosi iki šios dienos.[i3] 10 Skrynioje buvo tik dvi lentelės, kurias buvo įdėjęs Mozė prie Horebo, kur VIEŠPATS sudarė Sandorą su izraeliečiais po jų išėjimo iš Egipto.

Dievo šlovės apsireiškimas

11 Kunigams išėjus iš šventovės, – nes visi čia dalyvaujantys kunigai buvo save pašventinę, nepaisant padalų eilės, – 12 visi levitai giesmininkai: Asafas, Hemanas ir Jedutūnas, jų sūnūs bei broliai, apsirengę plonos drobės apdarais, laikydami cimbolus, arfas ir lyras, stovėjo į rytus nuo aukuro su šimtu dvidešimčia kunigų, pučiančių trimitus. 13 Trimitininkai ir giesmininkai įsitraukė sutartinai į šlovės ir padėkos giesmę VIEŠPAČIUI. Didėjant trimitų, cimbolų ir kitų muzikos instrumentų garsams VIEŠPATIES šlovei, –

„nes jis yra geras,

nes jo ištikima meilė amžina“, –

Namai, VIEŠPATIES Namai, buvo pripildyti debesies. 14 Per tą debesį kunigai nebegalėjo užsibūti ir atlikti tarnybos, nes VIEŠPATIES šlovė pripildė Dievo Namus.

  
Išnašos:
12 Kr 5,3: ... septintojo mėnesio Iškilmių metu: tai yra Palapinių šventės metu.
22 Kr 5,4: ... levitai: lygiagretus skaitinys 1 Kar 8,3 vietoj levitų turi kunigus. Žr. 2 Kr 5,5. Čia Deuteronomistinis autorius juos vadina kunigais levitais; panašiai ir 2 Kr 23,18; 30,27.
32 Kr 5,9: Ten ji {Skrynia} likosi iki šios dienos: Kronikininkas tai nurašė iš savo šaltinio (žr. 1 Kar 8,8), nepagalvodamas, kad Skrynia buvo dingusi babiloniečiams sunaikinus Jeruzalę (žr. 2 Mak 2,4-8).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 5