BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 4

 Antroji Kronikų knyga
  
2 Kr 4

1 Jis padarė varinį aukurą dvidešimties uolekčių ilgio, dvidešimties uolekčių pločio ir dešimties uolekčių aukščio. 2 Jis nuliejo jūrą. Ji buvo apskrita, dešimt uolekčių nuo vieno krašto lig kito, penkių uolekčių aukščio, o jos apskritimo ilgis buvo trisdešimt uolekčių. 3 Po ja buvo jaučių pavidalai,[i1] dešimties uolekčių didumo, supantys jūrą; jaučių, nulietų tuo pačiu liejimu, buvo dvi eilės. 4 Jūra stovėjo ant dvylikos jaučių: trys buvo atgręžti į šiaurę, trys buvo atgręžti į vakarus, trys atgręžti į pietus ir trys atgręžti į rytus. Jūra buvo ant jų pastatyta; jaučių pasturgaliai buvo nugręžti į vidaus pusę. 5 Jos storis buvo delno platumo, o jos briauna buvo padaryta kaip briauna taurės, tarsi lelijos žiedo vainiklapiai; joje tilpo du tūkstančiai batų.

6 Jis padarė dešimt praustuvų ir pastatė penkis dešiniajame šone ir penkis kairiajame. Juose buvo skalaujamos deginamosioms aukoms skirtos atnašų dalys, o jūra buvo skirta kunigams apsiplauti. 7 Jis padarė dešimt žvakidžių iš aukso, kaip įsakyta, ir pastatė jas Navoje, penkias dešiniajame šone ir penkias kairiajame. 8 Jis padarė dešimt stalų ir pastatė juos Navoje, penkis dešiniajame šone ir penkis kairiajame. Jis padarė šimtą auksinių dubenų šlakstymui. 9 Jis pastatė kunigų kiemą, didįjį kiemą ir padarė duris didžiajam kiemui; duris aptraukė variu. 10 Jūrą pastatė dešiniajame šone, prie pietrytinio Namų kampo.

11 Huramas padarė taip pat ir puodų, bertuvių bei dubenų. Taip Huramas užbaigė darbą, kurį jis turėjo atlikti karaliui Saliamonui VIEŠPATIES Namuose: 12 du šulus, du rutulius ir dvi galvenas šulų viršūnėms; du vainikus apdengti dviem galvenų rutuliams ant šulų viršūnių; 13 keturis šimtus granatmedžio obuolių dviem vainikams, po dvi eiles granatmedžio obuolių kiekvienam vainikui, apdengti dviem galvenų rutuliams ant šulų viršūnių. 14 Jis padarė pastovus, praustuvus ant pastovų, 15 jūrą ir dvylika jaučių po ja. 16 Puodai, bertuvės, šakės ir visi reikmenys, Huram-Abio padaryti karaliui Saliamonui VIEŠPATIES Namams, buvo iš blizgančio vario. 17 Karalius nuliedino juos molinėje žemėje Jordano lygumoje tarp Sukotų ir Zeredos. 18 Saliamonas padarė šių reikmenų tiek daug, kad vario svorio neįmanoma buvo nustatyti.

19 Saliamonas padarė visus Dievo Namuose buvusius reikmenis: auksinį aukurą, stalus Artumo duonai, 20 žvakides ir lempas iš gryno aukso, kad degtų, kaip įsakyta, prieš Vidinę šventovę; 21 vainiklapius, lempas bei reples iš gryno aukso; 22 žnyples, šlakstymo dubenis, samčius ir keptuves iš gryno aukso. 23 O įėiti į Namus durys į vidinę dalį Namų – į Šventųjų Šventąją – ir Namų Navos durys buvo iš aukso.

  
Išnašos:
12 Kr 4,3: ... jaučių pavidalai: 1 Kar 7,24 tekstas šią dvigubą puošmenų eilę vadina moliūgų pavidalai{s}. Atrodo, kad įkvėptasis 1 Karalių knygos autorius vengė naudoti jaučius dėl Šiaurinės karalystės – Izraelio – auksinių veršių Dane ir Bet-Elyje garbinimo.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 4