BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 25 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 36

 Antroji Kronikų knyga
  
 D. KARALYSTĖS GALAS
  
2 Kr 36

14 Panašiai visi Judo didžiūnai, kunigai ir žmonės darė vis daugiau nusižengimų, sekdami bjauriaisiais tautų papročais. Jie subjaurojo VIEŠPATIES Namus, kuriuos jis buvo pašventinęs Jeruzalėje.

Judo karalystę ištinka žūtis

15 VIEŠPATS, jų protėvių Dievas, siuntė jiems žodį per savo pasiuntinius kasdien be perstojo, nes jis gailėjosi savo žmonių ir savo buveinės. 16 Bet jie išjuokdavo Dievo pasiuntinius, niekindami jo žodžius ir tyčiodamies iš jo pranašų, kol Dievo pyktis ant savo tautos virto tokiu įsiūčiu, kad nebeliko kitos išeities. 19 Dievo Namai buvo sudeginti, Jeruzalės sienos nugriautos, visi jos rūmai ugnies suryti ir visi brangūs daiktai sunaikinti. 20 Kas išliko nuo kalavijo, tuos jis išvarė į tremtį Babilone. Ten jie tapo jo ir jo sūnų vergais, kol įsigalėjo persų karalystė, 21 kad išsipildytų per Jeremiją ištartas VIEŠPATIES žodis, kol kraštas atsilygins už savo nešvęstus šabus: per septyniasdešimt metų jis laikysis šabo nuniokotame krašte.

Kyro įsakas neša viltį

22 [i3]Pirmaisiais Persijos karaliaus Kyro metais, kad būtų išsipildytas per Jeremiją tartas VIEŠPATIES žodis, VIEŠPATS įkvėpė Persijos karalių Kyrą visoje savo karalystėje žodžiu ir raštu paskelbti šį skelbimą: 23 „Taip kalbėjo Persijos karalius Kyras: 'VIEŠPATS, Dangaus Dievas, atidavė man visas žemės karalystes ir pavedė man pastatyti jam Namus Jeruzalėje, kuri yra Jude. Todėl tesileidžia į kelionę visi, kas priklauso jo tautai. Jų Dievas juos telydi!'“

  
Išnašos:
12 Kr 36,6: ... sukaustė grandinėmis gabenti į Babiloną: Kronikininkas neteigia, kad Jehojakimas buvo nugabentas į Babiloną. Pasak 2 Kar 24,1-6, Jehojakimas, pabuvęs trejus metus Nebukadnezaro vasalu, pradėjo prieš jį maištauti. Jis mirė Jeruzalėje, Babilono karaliui nespėjus pasiekti miesto. Tačiau Dan 1,1-2, kurio šaltinis turbūt buvo 2 Kr 36,6-7, kalba apie Jehojakimo ištrėmimą į Babiloną.
22 Kr 36,10: ... jo brolį Zedekiją
32 Kr 36,22-36,23: Šios eilutės yra tolygios Ezd 1,1-3a. Iš pradžių Ezdro ir Nehemijo knygos sudarė antrąją Kronikininko veikalo dalį. 1-2 Kronikų knygos buvo pirmoji Kronikininko veikalo dalis. Ilgainiui Ezdro ir Nehemijo knygas imta laikyti 1-2 Samuelio ir 1-2 Karalių tęsiniu, Ezdro ir Nehemijo knygos buvo atskirtos nuo Kronikininko veikalo ir perkeltos į prieki. Taip 1-2 Kronikų knygos tapo paskutinėmis hebrajiškojo Senojo Testamento knygomis. Vengiant užbaigti Kronikininko veikalą tragišku pasakojimu apie žūtį, Ezd 1,1-3a buvo pakartota kaip 2 Kr 36,22-23.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 36