BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 25 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 3

 Antroji Kronikų knyga
  
2 Kr 3

Šventyklos statymas

1 Tada Saliamonas pradėjo statyti Namus VIEŠPAČIUI Jeruzalėje ant Morijos kalno,[i1] kur VIEŠPATS buvo pasirodęs jo tėvui Dovydui, toje vietoje, kurią buvo nurodęs Dovydas, ant Ornano Jebusito klojimo. 2 Jis pradėjo statyti savo karaliavimo ketvirtaisiais metais antrojo mėnesio antrąją dieną. 3 Šie buvo Saliamono nustatyti Dievo Namų matmenys: ilgis, uolektimis pagal senovinį matą, šešiasdešimt uolekčių ir plotis dvidešimt uolekčių. 4 Prieangis priešais Namų Navą buvo dvidešimties uolekčių ilgio ir Namų pločio; jo aukštis buvo šimtas dvidešimt uolekčių. Jo vidus buvo paauksuotas grynu auksu. 5 Didžiąją Navą Saliamonas apmušė kipariso medžiu, aptraukė ją grynu auksu ir išpuošė palmių įraižomis bei vainikais. 6 Jis nusagstė pastatą brangakmenių įtvarais. {Auksas buvo iš Parvajimų.} 7 Namus jis apmušė auksu – jų sijas, slenksčius, sienas ir duris; įraižė kerubus ant sienų.

8 Jis padarė Šventųjų Šventąją: jos ilgis buvo tolygus Namų pločiui – dvidešimt uolekčių, o jos plotis buvo dvidešimt uolekčių, ir apmušė ją šešiais šimtais talentų gryno aukso. 9 Vinių svoris buvo penkiasdešimt auksinių šekelių. Panašiai jis apmušė auksu viršutinius kambarius.

10 Šventųjų Šventojoje jis padarė du drožtus kerubus ir juos paauksavo. 11 Išskleisti kerubų sparnai buvo dvidešimties uolekčių: vienas sparnas, liečiantis vieną Namų sieną, penkių uolekčių ilgio ir kitas sparnas, liečiantis kito kerubo sparną, penkių uolekčių ilgio; 12 vienas sparnas kito kerubo, liečiantis kitą Namų sieną, penkių uolekčių ilgio ir jo kitas sparnas, liečiantis pirmojo kerubo sparną, penkių uolekčių ilgio. 13 Taigi sparnai šių kerubų buvo išskleisti per dvidešimt uolekčių; kerubai stovėjo ant kojų, atsigręžę į Navą. 14 Saliamonas padirbo užuolaidą[i2] iš plonos drobės, išsiuvinėtos kerubais, mėlynos, violetinės bei tamsiai raudonos spalvos siūlais.

15 Priešais Namus jis padarė du trisdešimt penkių uolekčių šulus; galvenos jų viršūnėje buvo penkių uolekčių. 16 Jis padirbo vėrinio išvaizdos vainikų ir uždėjo ant šulų viršaus; padarė šimtą granatmedžio obuolių ir uždėjo juos ant vainikų. 17 Šulus pastatė Šventyklos priešakyje, vieną dešinėje, o kitą kairėje. Dešinysis buvo pavadintas Jachinu, o kairysis Boazu.

  
Išnašos:
12 Kr 3,1: ... ant Morijos kalno: kalva Morijos žemėje (žr. Pr 22,2). Ši vieta vienintelė Šventajame Rašte, kur Šventyklos kalnas sutapatinamas su vieta, kurioje Abraomas turėjo paaukoti savo sūnų Izaoką. Nūdien toje vietoje stovi Uolos kupolo mečetė, viena iš garbingiausių islamo šventovių.
22 Kr 3,14: ... užuolaidą: uždanga prie įėjimo į Šventų Šventąją, lygiai kaip ir Mozės pastatytoje Susitikimo palapinėje (Iš 26,31-32). Saliamono Šventykla toje vietoje turėjo duris (žr. l Kar 6,31). Atrodo, kad ten buvo užuolaida Kronikininko amžiaus Šventykloje, kaip ir Herodo Šventykloje (žr. Mt 27,51; Mk 15,38; Lk 23,45).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 3