BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 18

 Antroji Kronikų knyga
  
2 Kr 18

Sąjunga su Izraeliu

1 Taigi Jehošafatas didžiavosi turtais ir garbe. Vedybomis jis susigiminiavo su Ahabu.[i1] 2 Praslinkus keletui metų, jis nuvyko pas Ahabą į Samariją. Ahabas papjovė apsčiai avių bei jaučių jam ir žmonėms, kurie buvo su juo, ir prikalbino jį eiti į žygį prieš Ramot-Gileadą. 3 Izraelio karalius Ahabas tarė Judo karaliui Jehošafatui: „Ar žygiuosi su manimi į Ramot-Gileadą?“ Tas atsakė jam: „Aš esu su tavimi. Mano žmonės yra tavo žmonės. Mes būsime su tavimi mūšyje“.

Netikri pranašai ir Imlos sūnus Mikajas

4 Bet Jehošafatas Izraelio karaliui patarė: „Tučtuojau paieškok žodžio iš VIEŠPATIES“. 5 Izraelio karalius tad surinko pranašus, keturis šimtus, ir jų klausė: „Ar mums žygiuoti ir pulti Ramot-Gileadą, ar aš turiu susilaikyti?“ Jie atsakė: „Žygiuok, nes Dievas atiduos jį karaliui į rankas“. 6 Betgi Jehošafatas paklausė: „Ar nėra čia dar kito VIEŠPATIES pranašo, kad galėtume pasiteirauti?“ 7 Izraelio karalius atsakė Jehošafatui: „Dar yra vienas vyras, per kurį galėtume VIEŠPATIES pasiteirauti, Imlos sūnus Mikajas, bet aš jo nekenčiu, nes jis nepranašauja apie mane niekad gera, bet visuomet nelaimę“. – „Tenekalba taip karalius“, – atsakė Jehošafatas. 8 Tada Izraelio karalius, pasišaukęs pareigūną, jam tarė: „Tuojau pat atvesk Imlos sūnų Mikają“.

9 Izraelio karalius ir Judo karalius Jehošafatas sėdėjo kiekvienas savo soste, apsirengę karališkais drabužiais, ant klojimo aslos prie įėjimo į Samarijos vartus, o visi pranašai pranašavo jų akivaizdoje. 10 Chenaanos sūnus Zedekijas, pasidaręs sau geležinius ragus, tarė: „Taip kalbėjo VIEŠPATS: 'Su šiais badysi aramėjus, kol jie bus pribaigti'“. 11 Visi pranašai tą patį pranašavo, tardami: „Žygiuok prieš Ramot-Gileadą ir būk pergalingas! VIEŠPATS atiduos jį karaliui į rankas“.

12 [i2]O pasiuntinys, kuris buvo atėjęs pašaukti Mikajo, kalbėjo jam, tardamas: „Štai pranašų žodžiai yra vieningai palankūs karaliui. Tebūna tavo žodis kaip jų visų. Kalbėk palankiai!“ 13 „Kaip gyvas VIEŠPATS, – atsakė Mikajas, – ką mano Dievas sako, tai kalbėsiu“. 14 Jam atėjus pas karalių, karalius jam tarė: „Mikajau, ar mums žygiuoti į Ramot-Gileadą mūšiui, ar aš turiu susilaikyti?“ – „Žygiuok ir būk pergalingas, – jis atsakė, – jie bus atiduoti tau į rankas“. 15 Bet karalius jam tarė: „Kiek kartų turiu tave prisaikdinti, kad sakytum man vien tiesą VIEŠPATIES vardu?“ 16 Tada Mikajas tarė:

„Aš mačiau visą Izraelį,

išblaškytą kalnuose, kaip avis be piemens.

O VIEŠPATS kalbėjo: 'Jie neturi šeimininko;

teeina kiekvienas į savo namus ramybėje!'“

17 „Argi aš nesakiau, – tarė Izraelio karalius Jehošafatui, – kad jis nepranašaus apie mane nieko palankaus, bet tik nelaimę?“ 18 Mikajas tęsė: „Todėl klausykitės VIEŠPATIES žodžio! Aš mačiau VIEŠPATĮ, sėdintį savo soste, visai dangaus galybei stovint šalia jo dešinėje ir kairėje. 19 VIEŠPATS paklausė: 'Kas sugundys Izraelio karalių Ahabą, kad jis žygiuotų ir žūtų prie Ramot-Gileado?' Tada vienas kalbėjo vienaip, o kitas kitaip, 20 kol priėjo viena dvasia ir atsistojo prieš VIEŠPATĮ, tardama: 'Aš jį sugundysiu'. – 'Kaip?' – paklausė VIEŠPATS. 21 Ji atsakė: 'Išeisiu ir būsiu melagė dvasia visų jo pranašų burnoje'. Tada VIEŠPATS tarė: 'Tu jį suviliosi, ir tau pasiseks. Eik ir taip padaryk!' 22 Taigi, tikėkite manimi, VIEŠPATS įdėjo melagę dvasią į burną visiems šiems tavo pranašams, nes pats VIEŠPATS kalbėjo tau apie nelaimę“.

23 Chenaanos sūnus Zedekijas, priėjęs prie Mikajo, kirto jam per žandą ir tarė: „Kuriuo keliu perėjo VIEŠPATIES dvasia iš manęs tau kalbėti?“ 24 Mikajas atsakė: „Sužinosi tą dieną, kai bandysi pasislėpti eidamas iš kambario į kambarį“. 25 O Izraelio karalius įsakė: „Imkite Mikają ir sugrąžinkite jį miesto valdytojui Amonui ir karaliaus sūnui Joašui. 26 Sakykite: 'Taip kalbėjo karalius: įmeskite šį vyrioką į kalėjimą ir maitinkite jį tik duona ir vandeniu, kol aš ramybėje sugrįšiu'“. 27 Mikajas tarė: „Jeigu ramybėje sugrįši, VIEŠPATS per mane nekalbėjo!“ Jis dar pridūrė: „Klausykitės, tautos, jūs visos!“[i3]

Ahabo mirtis

28 Izraelio karalius ir Judo karalius Jehošafatas leidosi į žygį prieš Ramot-Gileadą. 29 Izraelio karalius tarė Jehošafatui: „Eidamas į mūšį, aš būsiu persirengęs, o tu vilkėk savo drabužiais“. Taigi Izraelio karalius persirengė ir išėjo į mūšį. 30 O Aramo karalius buvo įsakęs savo kovos vežimų vadams: „Nekovokite nė su vienu menku ar stipriu, bet tiktai su Izraelio karaliumi“. 31 Kovos vežimų vadai, pamatę Jehošafatą, pamanė: „Tai Izraelio karalius!“ Jie tad pasisuko su juo kovoti. Bet Jehošafatas sušuko, ir VIEŠPATS jam padėjo. Nuo jo Dievas juos nuvedė, 32 nes kovos vežimų vadai liovėsi jį vytis, kai pamatė, kad jis ne Izraelio karalius. 33 Bet vienas vyras įtempė iš akies lanką ir pataikė netyčiomis į Izraelio karalių tarp šarvų sandūrų. Jis tad savo vežimo vežėjui paliepė: „Suk atgal ir vežk mane iš mūšio! Esu sužeistas!“ 34 Mūšis siautė visą dieną, Izraelio karalius stovėjo palaikomas savo kovos vežime, atsigręžęs į aramėjus, iki vakaro. Jis numirė saulei leidžiantis.

  
Išnašos:
12 Kr 18,1: ... susigiminiavo su Ahabu vedybomis: Jehošafato sūnus Jehoramas vedė Ataliją, Ahabo dukterį. Žr. 2 Kar 8,18.
22 Kr 18,12-18,22: Žr. 1 Kar 22,19-23 paaiškinimą.
32 Kr 18,27: Klausykitės, tautos, jūs visos!: ši citata priskiria Imlos sūnui Mikajui pirmuosius Mikėjo iš Morešeto pranašystės žodžius. Žr. Mch 1,2.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 18