BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 17

 Antroji Kronikų knyga
  
2 Kr 17

Jehošafato uolumas

1 Jo sūnus Jehošafatas, tapęs jo vietoje karaliumi, pradėjo stiprintis prieš Izraelį, 2 išdėstydamas ginkluotas pajėgas visuose įtvirtintuose Judo miestuose ir įvesdamas įgulas Judo krašte bei Efraimo miestuose, kuriuos jo tėvas Asa buvo užėmęs. 3 VIEŠPATS buvo su Jehošafatu,[i1] nes jis ėjo savo tėvo ankstesnėmis pėdomis ir nesikreipė į Baalus, 4 bet garbino savo tėvo Dievą, vykdydamas jo įsakymus, ir nesielgė, kaip Izraelis elgėsi. 5 Užtat VIEŠPATS sustiprino jo rankose karalystę, ir visas Judas davė Jehošafatui dovanas. Jis turėjo apsčiai turtų ir buvo vertas garbės. 6 Jo širdis buvo drąsi VIEŠPATIES keliuose. Be to, jis pašalino iš Judo aukštumų alkus ir Ašeros stulpus.

7 Trečiaisiais savo karaliavimo metais jis pasiuntė savo pareigūnus – Ben-Hailį, Obadiją, Zechariją, Netanelį ir Mikają – mokyti Judo miestuose. 8 Su jais pasiuntė levitus Šemają, Netaniją, Zebadiją, Asahelį, Šemiramotą, Jehonataną, Adoniją, Tobiją ir Tob-Adoniją. Juos lydėjo kunigai Elišama ir Jehoramas. 9 Jie mokė visame Jude, turėdami su savimi VIEŠPATIES mokymo knygą. Jie apėjo visus Judo miestus, mokydami žmones.

10 VIEŠPATIES klaikas taip apėmė visas aplinkinių kraštų karalystes, kad jos nėjo į karą su Jehošafatu. 11 Kai kurie filistinai atnešė Jehošafatui dovanų ir sidabro kaip duoklę. Taip pat ir arabai atvarė kaimenių – septynis tūkstančius septynis šimtus avinų ir septynis tūkstančius septynis šimtus ožių. 12 Jehošafatas darėsi vis galingesnis ir galingesnis, statydamas tvirtoves bei sandėlių miestus Jude. 13 Judo miestuose jis atliko daug darbų.

Jehošafato kariuomenė

Ir Jeruzalėje jis turėjo kareivių, narsių vyrų.14 [i2]Šis buvo jų sąrašas pagal jų klanus. Iš Judo tūkstantininkų vadai: Adna su trim šimtais tūkstančių narsių kareivių; 15 po jo buvo vadas Jehohananas su dviem šimtais tūkstančių, 16 o po jo Zichrio sūnus Amasijas, savanoris VIEŠPATIES tarnybai, su dviem šimtais tūkstančių narsių kareivių. 17 Iš Benjamino: Eljada, narsus vyras, su dviem šimtais tūkstančių ginkluotų lankais ir priedangos skydais, 18 o po jo Jehozabadas su šimtu tūkstančių vyrų. 19 Šie buvo karaliaus tarnyboje, neskaitant tų, kuriuos karalius buvo išdėstęs įtvirtintuose miestuose visame Jude.

  
Išnašos:
12 Kr 17,3: ... VIEŠPATS buvo su Jehošafatu: Jehošafatas drauge su Hezekiju ir Jošiju buvo vienas iš Kronikininko mėgstamų Judo karalių.
22 Kr 17,14-17,19: Kad ir perdėti skaičiai, duomenys apie Jehošafato kariuomenę yra patikimi. Jis turėjo reguliarią kariuomenę, šaukiamą iš klanų, padalytą į pulkus, kuriuose kareiviai iš Judo ir Benjamino buvo atskirai rikiuojami. Skaičius tūkstančiai turbūt ženklina vienetus, kurių dydis mums nėra žinomas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 17