BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 11

 Antroji Kronikų knyga
  
2 Kr 11

1 Sugrįžęs į Jeruzalę, Rehabeamas sutelkė Judo namus ir Benjamino giminę – šimtą aštuoniasdešimt tūkstančių rinktinių kareivių – kovoti su Izraeliu ir sugrąžinti karalystės Rehabeamui. 2 Bet Dievo vyrui Šemajui atėjo Dievo žodis: 3 „Sakyk Saliamono sūnui Judo karaliui Rehabeamui ir visam Izraeliui Judo ir Benjamino giminėse: 4 'Taip kalbėjo VIEŠPATS: jūs nežygiuosite kovoti su savo giminėmis. Tegrįžta visi į savo namus, nes tai aš padariau'“. Jie tad paklausė VIEŠPATIES žodžio ir susilaikė nuo žygio prieš Jeroboamą.

Rehabeamo darbai

5 [i1]Rehabeamas gyveno Jeruzalėje ir statė miestus Judo gynybai. 6 Jis įtvirtino Betliejų, Etamą, Tekoą, 7 Bet-Zurą, Soko'ą, Adulamą, 8 Gatą, Marešą, Zifą, 9 Adorajimus, Lachišą, Azeką, 10 Zorą, Aijaloną ir Hebroną. Tie buvo įtvirtinti Judo ir Benjamino miestai. 11 Tada jis sustiprino tvirtoves, paskyrė joms vadus ir įtaisė maisto, aliejaus ir vyno sandėlius. 12 Visuose miestuose jis įtaisė didelius skydų bei iečių sandėlius ir juos nepaprastai įtvirtino. Taip Judas ir Benjaminas likosi jo valdžioje.

Pabėgėliai iš šiaurės

13 [i2]Kunigai ir levitai, gyvenantys visame Izraelyje, susirinko pas jį iš visų savo žemių. 14 Levitai buvo palikę jiems paskirtas ganyklas bei savo nuosavybę ir suėję į Judą ir Jeruzalę, nes Jeroboamas ir jo sūnūs neleido jiems tarnauti kunigais VIEŠPAČIUI, 15 paskirdamas savo kunigus aukštumų alkams, satyrams ir veršiams, kurių jis buvo prisidirbdinęs. 16 Paskui juos iš visų Izraelio giminių ėjo į Jeruzalę atnašauti aukos VIEŠPAČIUI, savo protėvių Dievui, visi tie, kurie buvo pasiryžę širdimi ieškoti VIEŠPATIES, Izraelio Dievo. 17 Taip jie sustiprino Judo karalystę ir parėmė Saliamono sūnų Rehabeamą trejus metus, nes jie ėjo Dovydo ir Saliamono keliu trejus metus.

Rehabeamo šeima

18 Rehabeamas vedė Dovydo sūnaus Jerimoto dukterį Mahalatą ir Išajo sūnaus Eliabo dukterį Abihailę. 19 Ji pagimdė jam sūnus: Jeušą, Šemariją ir Zahamą. 20 Po jos jis vedė Absalomo dukterį Maaką, kuri jam pagimdė Abiją, Atajį, Zizą ir Šelomitą. 21 Rehabeamas Absalomo dukterį Maaką mylėjo labiau už kitas žmonas ir suguloves. {Jis buvo vedęs aštuoniolika žmonų ir turėjo šešiasdešimt sugulovių; jam gimė dvidešimt aštuoni sūnūs ir šešiasdešimt dukterų.} 22 [i3]Rehabeamas paskyrė Maakos sūnų Abiją vyriausia galva ir vadu tarp jo brolių, nes ketino padaryti jį karaliumi. 23 Jis elgėsi protingai, išskirstydamas visus savo sūnus per visas Judo ir Benjamino sritis bei po visus įtvirtintus miestus, kur aprūpino juos gausiomis maisto atsargomis ir surado jiems žmonas.

  
Išnašos:
12 Kr 11,5-11,12: Atrodo, kad Rehabeamas ėmėsi tvirtinti Judo karalystę po faraono Šišako invazijos (maždaug 918 m. prieš Kristų). Įtvirtinti miestai buvo gynybinio pobūdžio ne tik nuo Egipto, bet ir nuo Edomo bei Filistijos.
22 Kr 11,13-11,17: Anot Kronikininko, Jeroboamo schizma sukėlė kunigų, levitų ir pasauliečių kilnojimąsi į Jeruzalę kaip vienintelę teisėtą Šventyklą. Toks kilnojimasis tikrai įvyko po Samarijos – Izraelio – žlugimo dviem šimtmečiais vėliau. Samarija buvo Asirijos sunaikinta 721 m. prieš Kristų.
32 Kr 11,22: Rehabeamas, kaip ir Dovydas, išsirinko savo įpėdiniu mėgstamos žmonos sūnų, nepaisydamas pirmagimystės teisių.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 11