BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 10

 Antroji Kronikų knyga
  
 B. MONARCHIJA PRIEŠ HEZEKIJĄ
  
2 Kr 10

Karalystės padalijimas

1 Rehabeamas nuvyko į Šechemą, nes ten visas Izraelis[i1] buvo suėjęs paskelbti jo karaliumi. 2 Išgirdęs apie tai, Nebato sūnus Jeroboamas, – jis buvo Egipte, nes buvo pabėgęs nuo karaliaus Saliamono, – sugrįžo iš Egipto. 3 Jis buvo pašauktas į sueigą. Taigi Jeroboamas ir visas Izraelis atėjo ir kalbėjo Rehabeamui: 4 „Tavo tėvas uždėjo mums sunkų jungą. Nūn tad palengvink savo tėvo kietą lažą ir mums jo uždėtą sunkųjį jungą, ir mes tau tarnausime“. 5 Jis atsakė jiems: „Ateikite pas mane vėl po trijų dienų“.

Žmonėms nuėjus, 6 karalius Rehabeamas tarėsi su seniūnais, kurie buvo tarnavę jo tėvui dar jam gyvam esant, klausdamas: „Kaip jūs man patariate atsakyti šiems žmonėms?“ 7 Atsakydami jie kalbėjo: „Jei būsi geras šiems žmonėms ir patenkinsi juos, maloniai su jais kalbėdamas, tada jie bus tavo tarnai amžinai“. 8 Jis seniūnų duoto patarimo nepaisė, bet tarėsi su tais jaunais vyrais, kurie buvo su juo augę ir dabar jam tarnavo. 9 Jų tad paklausė: „Ką jūs man patariate sakyti žmonėms, kurie yra man pasakę: 'Palengvink jungą, kurį tavo tėvas mums uždėjo?'“ 10 Jaunieji vyrai, kartu su juo augusieji, jam atsakė: „Turi taip kalbėti žmonėms, kurie tau sakė: 'Tavo tėvas padarė mūsų jungą sunkų, bet tu turi jį mums palengvinti'. Pasakyk jiems: 'Mano mažylis pirštas yra storesnis už mano tėvo juosmenį. 11 Taigi mano tėvas uždėjo jums sunkų jungą, o aš dar pridėsiu prie jūsų jungo. Mano tėvas plakė jus botagais, o aš plaksiu jus skorpionais'“. 12 Jeroboamas ir visi žmonės sugrįžo pas Rehabeamą trečią dieną, kaip karalius buvo pasakęs: „Ateikite pas mane vėl po trijų dienų“. 13 Jiems karalius davė šiurkštų atsakymą. Karalius Rehabeamas seniūnų patarimo nepaisė. 14 Kalbėdamas jiems pagal jaunųjų vyrų patarimą, tarė: „Mano tėvas jūsų jungą padarė sunkų, bet aš prie to dar pridėsiu. Mano tėvas plakė jus botagais, o aš plaksiu jus skorpionais“. 15 Taigi karalius žmonių neklausė, nes taip buvo Dievo skirta, kad VIEŠPATS įvykdytų savo žodį, kurį jis buvo ištaręs per Ahiją Šilonietį Nebato sūnui Jeroboamui.

16 Kai visas Izraelis pamatė, kad karalius nenori jų klausyti, žmonės, karaliui atsakydami, tarė:

„Kokia mums dalis, Dovyde?

Nėra mums paveldo Išajo sūnuje!

Izraeli, visi į savo palapines!

Nūn, Dovydai, žiūrėk savo namų!“

Taigi visas Izraelis sugrįžo į savo namus. 17 Bet Rehabeamas ir toliau valdė izraeliečius, gyvenančius Judo miestuose. 18 Kai karalius nusiuntė Hadoramą, tuomet buvusį lažo darbų vykdytoją, izraeliečiai užmušė jį akmenimis. Tada karalius Rehabeamas paskubomis įšoko į savo kovos vežimą bėgti į Jeruzalę. 19 Taip Izraelis ir maištavo prieš Dovydo namus iki šios dienos.

  
Išnašos:
12 Kr 10,1: ... visas Izraelis: kaip ir Kronikininko šaltinyje (žr. 1 Kar 12,1), turima omenyje šiaurinės giminės, atskiros nuo Judo ir Benjamino giminių.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 10