BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 12 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 8

 Antrasis laiškas korintiečiams
  
 ŠELPIMO ORGANIZAVIMAS
  
2 Kor 8

7 Tad, būdami visa ko pertekę – tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir mūsų meilės, – pasirodykite pertekę ir dosnumo. 9 Jūs gi pažįstate mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. 13 Niekas nereikalauja, kad kitiems tektų lengvatos, o jums naštos, bet kad būtų lygybė. 14 Šiuo metu jūsų perteklius tepapildo jų nepriteklių, kad vėliau jų perteklius atpildytų jūsų nepriteklių ir būtų lygybė, 15 kaip parašyta: Kas daug surinko, neturėjo pertekliaus, o kas mažai – nekentėjo nepritekliaus.

  
Išnašos:
12 Kor 8,10: Veikti – rinkti aukas Jeruzalės tikintiesiems.
22 Kor 8,18: Atrodo, čia minimas evangelistas Lukas.
32 Kor 8,19: Čia pavartotas žodis cheirotonein pažodžiui reiškia rankas uždėti, perkeltine prasme pašventinti, paskirti.
42 Kor 8,22: Šio asmens vardas nežinomas.
52 Kor 8,23: Pasiuntiniai – graikiškai apostoloi. Žodis šlovė suprastinas žydų kalbos prasme, būtent: spindėjimas, žibesys. Vadinasi, apaštalai ir evangelistai yra tarytum Kristaus atspindžiai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 8