BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 8

 Antrasis laiškas korintiečiams
  
 ŠELPIMO ORGANIZAVIMAS
  
2 Kor 8

Dosnumo motyvai

1 Pranešame jums, broliai, apie Dievo malonę, suteiktą Makedonijos bendrijoms. 2 Nors ir dideli vargai jas bandė, jos pasirodė kupinos džiaugsmo, ir jų baisus neturtas išsiliejo dosnumo turtais. 3 Aš liudiju, kad jie pagal išgales ir virš išgalių, savo noru, 4 prašyte prašė mus malonės leisti jiems prisidėti prie šventųjų šalpos. 5 Jie net pranoko mūsų viltis ir Dievo valia aukojo patys save, pirmiausia Viešpačiui, paskui – mums. 6 Štai kodėl mes paprašėme Titą, kad, pas jus tą gerą darbą pradėjęs, jį ir pabaigtų. 7 Tad, būdami visa ko pertekę – tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir mūsų meilės, – pasirodykite pertekę ir dosnumo. 8 Aš tai sakau ne liepdamas, bet norėdamas kitų uolumo mastu patikrinti ir jūsų meilės nuoširdumą. 9 Jūs gi pažįstate mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą.

  
Išnašos:
12 Kor 8,10: Veikti – rinkti aukas Jeruzalės tikintiesiems.
22 Kor 8,18: Atrodo, čia minimas evangelistas Lukas.
32 Kor 8,19: Čia pavartotas žodis cheirotonein pažodžiui reiškia rankas uždėti, perkeltine prasme pašventinti, paskirti.
42 Kor 8,22: Šio asmens vardas nežinomas.
52 Kor 8,23: Pasiuntiniai – graikiškai apostoloi. Žodis šlovė suprastinas žydų kalbos prasme, būtent: spindėjimas, žibesys. Vadinasi, apaštalai ir evangelistai yra tarytum Kristaus atspindžiai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 8