BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 6

 Antrasis laiškas korintiečiams
  
2 Kor 6

Apaštalo tarnystė nepeiktina

1 Kaip Dievo bendradarbiai norime jus įspėti: neimkite Dievo malonės veltui! 2 Jis sako:

Aš išklausiau tavęs priimtinu metu,

aš tau pagelbėjau išganymo dieną.

Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena![i1] 3 Mes niekam jokiu atžvilgiu neduodame akstino nupulti, kad mūsų tarnystė nebūtų peiktina. 4 Priešingai: visa kuo mes pasirodome Dievo tarnai, didžiai kantrūs sielvartuose, negandose, suspaudimuose, 5 plakimuose, kalėjimuose, sąmyšiuose, sunkiuose darbuose, budėjimuose, badavimuose; 6 pasirodome tyrumu, išmintimi, pakantumu, gerumu, Šventąja Dvasia, neveidmaininga meile, 7 tiesos žodžiu, Dievo jėga, teisumo ginklais iš dešinės ir iš kairės; 8 gerbiami ir žeminami, šmeižiami ir giriami, laikomi apgavikais ir teisiais, 9 nepažįstamais ir žinomais; kai mirštame – ir štai vėl gyvuojame, kai esame baudžiami – ir nenužudomi, 10 kai liūdime – ir visą laiką esame linksmi, kai, būdami beturčiai, praturtiname daugelį, kai nieko neturime – ir viską turime.

Apaštalo nuoširdumas ir įspėjimai

11 Mūsų lūpos atvirai jums prabilo, korintiečiai, mūsų širdis jums erdvi tapo. 12 Mumyse jums ne per ankšta; ankšta jūsų pačių širdyse. 13 Tad atsimokėkite tuo pačiu, – kalbu kaip vaikams, – ir praplėskite savo širdis!

14 [i2]Nevilkite svetimo jungo su netikinčiaisiais. Kas gi bendra tarp teisumo ir nuodėmės? Arba kas bendra tarp šviesos ir tamsos? 15 Kaipgi galima gretinti Kristų su Beliaru arba tikintį su netikinčiu?[i3] 16 Ir kaip suderinti Dievo šventovę su stabais? Juk mes esame gyvojo Dievo šventovė, kaip Dievo pasakyta:

Aš apsigyvensiu tarp jų ir ten vaikštinėsiu;

aš būsiu jų Dievas,

o jie bus manoji tauta.

17 Todėl:

Išeikite iš jų

ir atsiskirkite, – sako Viešpats, –

ir nelieskite netyrų daiktų.

Tuomet aš jus priimsiu

18 ir būsiu jums tėvas,

o jūs būsite man sūnūs ir dukterys, –

taip sako visagalis Viešpats.

  
Išnašos:
12 Kor 6,2: Kalbama apie Dievo karalystės atėjimo metą.
22 Kor 6,14-6,16: Kalbama apie pavojus, kuriuos slepia artimas bendravimas su Korinto pagonimis.
32 Kor 6,15: Beliaras, arba Belialas, yra žydiškas velnio pavadinimas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 6