BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 5

 Antrasis laiškas korintiečiams
  
2 Kor 5

20 Taigi Kristaus vietoj einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ 21 Tą, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes jame taptume Dievo teisumu.[i3]

  
Išnašos:
12 Kor 5,2-5,4: Žemiškoji padangtė – marusis kūnas, naujoji padangtė – garbingai prisikėlęs, perkeistas kūnas. Nusirengti – numirti, apsirengti – nemarųjį kūną įgyti. Paulius norėtų be mirties sulaukti garbingojo kūno būklės, – kad garbingasis kūnas tartum sugertų į save (prarytų) mirtingąjį.
22 Kor 5,10: Kalbama apie asmeninį teismą kiekvienam žmogui tuojau pat po mirties.
32 Kor 5,21: Plg. Gal 3,13. – Žydai laikė piktadariu kiekvieną, kas mirė ant kryžiaus. Dievas leido Kristui prisiimti ant savęs visų žmonių nuodėmes ir tuo būdu pavertė jį nuodėme (nusidėjėliu).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 5

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 6

 Antrasis laiškas korintiečiams
  
2 Kor 6

Apaštalo tarnystė nepeiktina

1 Kaip Dievo bendradarbiai norime jus įspėti: neimkite Dievo malonės veltui! 2 Jis sako:

Aš išklausiau tavęs priimtinu metu,

aš tau pagelbėjau išganymo dieną.

Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena![i1]

  
Išnašos:
12 Kor 6,2: Kalbama apie Dievo karalystės atėjimo metą.
22 Kor 6,14-6,16: Kalbama apie pavojus, kuriuos slepia artimas bendravimas su Korinto pagonimis.
32 Kor 6,15: Beliaras, arba Belialas, yra žydiškas velnio pavadinimas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 6