BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 2

 Antrasis laiškas korintiečiams
  
2 Kor 2

1 [i1]Aš nusprendžiau savo širdyje nebevykti pas jus dar kartą su liūdesiu. 2 O jei aš pats jus liūdinu, tai kas gi mane pralinksmins, jeigu ne mano nuliūdintasis? 3 Aš esu tai parašęs, kad atvykęs neturėčiau liūdėti dėl tų, kuriais derėtų džiaugtis. Juk tikiu jumis visais, kad mano džiaugsmas yra ir visų jūsų džiaugsmas. 4 Aš gi jums esu rašęs[i2] iš didelio sielvarto ir širdies suspaudimo, su gausiomis ašaromis, ne tam, kad pastūmėčiau jus į nusiminimą, bet kad pažintumėte meilę, kurios pertekusi jums mano širdis.

5 Jeigu kas nuliūdino, tai ne mane, bet – kad neperdėčiau – bent iš dalies nuliūdino jus visus. 6 Tokiam pakanka daugumos paskirtosios bausmės. 7 Net, atvirkščiai, jūs turėtumėte jam atleisti ir jį paguosti, kad pernelyg didelis nusiminimas jo nepražudytų. 8 Todėl aš prašau jus parodyti jam meilę. 9 Tam jums ir parašiau, kad patirčiau, ar jūs visais atžvilgiais esate klusnūs. 10 O kam jūs dovanojote, tam dovanojau ir aš; nes jei kam dovanojau, tai padariau dėl jūsų Kristaus akivaizdoje, 11 kad nebūtume šėtono apgauti. Mes juk žinome jo kėslus.

Kelionė į Makedoniją. Mintys apie apaštalo tarnystę

12 [i3]Kai atvykau į Troadą skelbti Kristaus Evangelijos, Viešpats buvo man pravėręs duris, 13 bet aš neturėjau dvasios ramybės, kadangi nesutikau ten savo brolio Tito[i4]; tad atsisveikinęs iškeliavau į Makedoniją.

14 Dėkui Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. 15 Juk mes esame Kristaus aukos kvapsnis Dievui tarp einančių į išganymą ir žengiančių į pražūtį. 16 Vieniems mirties kvapsnis, nešanti mirtį, kitiems gyvenimo kvapsnis, vedanti į gyvenimą. O kas gi tinkamas šiam uždaviniui? 17 Mes neprekiaujame, kaip daugelis, Dievo žodžiu, bet jį skelbiame Kristuje iš tikros širdies, Dievo įkvėpti, Dievo akivaizdoje.[i5]

  
Išnašos:
12 Kor 2,1-2,9: Paskutinį kartą Pauliui lankantis Korinte, vienas korintietis jį skaudžiai įžeidė. Vėliau Paulius per savo mokinį Titą į Korintą nusiuntė laišką, kuris yra dingęs (plg. 2,4), bardamas kai kuriuos bendruomenės narius. Dėl šių įvykių Korinte tikintieji suskilo, nors dauguma palaikė apaštalo pusę ir nubaudė įžeidėją. Jokių smulkesnių žinių apie visa tai nėra išlikę.
22 Kor 2,4: Esu rašęs – neišlikusiame laiške.
32 Kor 2,12-2,13: Pasakojimas tęsiamas 7,5-6.
42 Kor 2,13: Titas buvo ištikimas ir gabus Pauliaus bendradarbis. Nusiųstas į Korintą, jis likvidavo ten iškilusius nesusipratimus. Paulius nekantriai laukė žinių apie tai.
52 Kor 2,17: Apaštalas primena jam daromus priekaištus ir atmeta juos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 2