BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 13

 Antrasis laiškas korintiečiams
  
2 Kor 13

1 Jau trečią kartą keliauju pas jus. Dviejų ar trijų liudytojų parodymais remsis visa byla. 2 Jau esu sakęs, antrąkart lankydamasis pas jus, ir dabar, dar būdamas atstu, vėl sakau anksčiau nusidėjusiems ir visiems kitiems, jog atėjęs būsiu negailestingas. 3 Jūs gi reikalaujate įrodymo, kad manyje kalba Kristus, o jis nėra silpnas[i1] prieš jus, bet galingas jumyse. 4 Jis buvo nukryžiuotas dėl silpnumo, bet dabar jis gyvas Dievo galybe. Nors mes irgi silpni jame, bet jums gyvensime su juo Dievo galybe.

5 Patikrinkite patys save, ar laikotės tikėjimo. Ištirkite save! O gal nenutuokiate, kad jumyse yra Jėzus Kristus? Jeigu taip, esate atmestini. 6 Bet aš turiu vilties, kad jūs įsitikinsite, jog mes nesame atmestini. 7 Mes meldžiame Dievą, kad jūs nedarytumėte nieko blogo, – ne tam, kad mes pasirodytume tinkami, bet kad jūs darytumėte gera, o mes būtume tarytum atmestini. 8 Mes juk nieko negalime prieš tiesą, bet tiktai už tiesą. 9 Mums džiaugsmas, kad mes silpni, o jūs stiprūs. Mes to ir meldžiame: kad jūs taptumėte tobuli. 10 Todėl, būdamas toli, rašau tai, kad, atėjęs į vietą, neturėčiau griežtai elgtis, griebdamasis galios, kurią man Viešpats suteikė tam, kad ugdyčiau, o ne kad griaučiau.

LAIŠKO PABAIGA

Paskutiniai linkėjimai

11 Galiausiai, broliai, džiaukitės, tobulinkitės, vienas kitą guoskite, būkite vieningi, taikiai gyvenkite, ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis. 12 Sveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu.[i2] Jus sveikina visi šventieji.

13 Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais![i3]

  
Išnašos:
12 Kor 13,3: Dėl silpnumo, t. y. panorėjęs būti silpnas.
22 Kor 13,12: Šventu pabučiavimu – liturginiu ramybės pabučiavimu.
32 Kor 13,13: Ši trejybinė palaiminimo formulė įvairiose liturgijose vartojama pasisveikinimui arba atsisveikinimui.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 13