BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 11

 Antrasis laiškas korintiečiams
  
2 Kor 11

18 Kadangi daug kas giriasi kūno dalykais, tai pasigirsiu ir aš. 21 Savo gėdai sakau, kad mes buvome per silpni taip su jumis elgtis...

Bet jei kas drįsta kuo nors didžiuotis, – tai sakau iš kvailumo, – drįstu ir aš. 22 Jie žydai? Ir aš. Jie izraelitai? Ir aš. Jie Abraomo palikuonys? Ir aš. 23 Jie Kristaus tarnai? Iš kvailumo sakau: aš juo labiau! Aš daug daugiau įdėjau triūso. Kur kas daugiau kalėjau. Esu gavęs nepalyginti daugiau rykščių ir daugel kartų buvęs mirties pavojuje. 24 Nuo žydų gavau penkis kartus po keturiasdešimt be vieno kirčio.[i4] 25 Tris kartus gavau lazdų, vienąkart buvau apsvaidytas akmenimis. Tris kartus pergyvenau laivo sudužimą, ištisą parą plūduriavau atviroje jūroje. 26 Dažnai būdavau kelionėse, upių pavojuose, pavojuose nuo plėšikų, pavojuose nuo savo tautiečių, pavojuose nuo pagonių, miesto pavojuose, dykumos pavojuose, jūros pavojuose, pavojuose nuo netikrų brolių. 27 Man teko daug triūsti ir vargti, dažnai budėti naktimis, badauti ir trokšti, dažnai pasninkauti, dažnai kęsti šaltį ir nuogumą. 28 Be kita ko, kasdien esu žmonių apgultas, rūpinuosi visomis bendrijomis.[i5] 29 Jei kas silpsta, ar aš nesilpstu? Jei kas piktinasi, ar aš nedegu apmaudu?!

30 Jei reikia girtis, girsiuosi savo silpnumu.

  
Išnašos:
12 Kor 11,8: Sakydamas apiplėšiau Paulius nori pabrėžti, kaip jam nemalonu priimti medžiaginę paramą ir kokie jam svetimi pasipelnymo motyvai.
22 Kor 11,12: Apsišaukėliai apaštalai, kurių, matyt, pasitaikydavo, labiausiai skyrėsi nuo Pauliaus tuo, kad jie buvo savanaudžiai ir godūs, o Paulius – ne.
32 Kor 11,17-12,11: Čia Paulius atremia jam daromus priekaištus, kad jis nesąs tikras apaštalas, nes nebuvęs tiesioginis Kristaus mokinys. Apaštalas pabrėžia, jog tikrai buvo pašauktas specialiu Dievo apreiškimu.
42 Kor 11,24: Kalbama apie plakimo bausmę.
52 Kor 11,28: Arba: Be viso kito, mane kasdien slegia rūpinimasis visomis bendrijomis.
62 Kor 11,32-11,33: Plg. Apd 9,23-25.
72 Kor 11,32: Etnarchas – srities viršininkas. Nabatėjos karalius Aretas IV buvo Erodo Antipo pirmosios žmonos tėvas ir valdė nuo 9 m. prieš Kr. iki 40 m. po Kr.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 11