BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 10

 Antrasis laiškas korintiečiams
  
 APAŠTALO APSIGYNIMAS
  
2 Kor 10

17 Kas nori girtis, tesigiria Viešpačiu! 18 Ne tas priimtinas, kuris pats save giria, bet tas, kurį Viešpats pagiria.

  
Išnašos:
12 Kor 10,1: Paulius cituoja pirmąjį savo priešininkų kaltinimą.
22 Kor 10,14: Paulius persistiebtų, jeigu didžiuotųsi korintiečiais jų nemokęs, bet juk jis pirmasis atnešė Evangeliją į Korintą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 10

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 11

 Antrasis laiškas korintiečiams
  
2 Kor 11

Pasigyrimas darbais, vargais ir apreiškimais

1 O, kad jūs pakęstumėte truputėlį mano paikybės! Bet jūs ir pakenčiate. 2 Aš pavyduliauju dėl jūsų Dievo pavydu. Mat aš jus sužiedavau su vienu vyru, su Kristumi, ir turiu pas jį nuvesti jus kaip skaisčią mergelę.

  
Išnašos:
12 Kor 11,8: Sakydamas apiplėšiau Paulius nori pabrėžti, kaip jam nemalonu priimti medžiaginę paramą ir kokie jam svetimi pasipelnymo motyvai.
22 Kor 11,12: Apsišaukėliai apaštalai, kurių, matyt, pasitaikydavo, labiausiai skyrėsi nuo Pauliaus tuo, kad jie buvo savanaudžiai ir godūs, o Paulius – ne.
32 Kor 11,17-12,11: Čia Paulius atremia jam daromus priekaištus, kad jis nesąs tikras apaštalas, nes nebuvęs tiesioginis Kristaus mokinys. Apaštalas pabrėžia, jog tikrai buvo pašauktas specialiu Dievo apreiškimu.
42 Kor 11,24: Kalbama apie plakimo bausmę.
52 Kor 11,28: Arba: Be viso kito, mane kasdien slegia rūpinimasis visomis bendrijomis.
62 Kor 11,32-11,33: Plg. Apd 9,23-25.
72 Kor 11,32: Etnarchas – srities viršininkas. Nabatėjos karalius Aretas IV buvo Erodo Antipo pirmosios žmonos tėvas ir valdė nuo 9 m. prieš Kr. iki 40 m. po Kr.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 11