BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 1

 Antrasis laiškas korintiečiams
  
 LAIŠKO ĮŽANGA
  
2 Kor 1

Pasveikinimas

1 [i1]Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Timotiejus – Dievo bendrijai Korinte ir visiems šventiesiems, gyvenantiems visoje Achajoje. 2 Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

3 Tebūna pašlovintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, 4 kuris guodžia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kurią gauname iš Dievo. 5 Kaip mums gausiai tenka Kristaus kentėjimų, taip per Kristų mes kupini ir paguodos. 6 Jei kenčiame priespaudą, tai jūsų paguodai ir išganymui; jei esame guodžiami, tai jūsų paguodai, kuri įdiegia jums ištvermę pakęsti tokius pačius kentėjimus, kokius mes kenčiame. 7 Ir mūsų viltis jumis tvirta, nes mes žinome, kad, būdami kentėjimų draugai, jūs būsite ir paguodos bendrai.

  
Išnašos:
12 Kor 1,1: Korintas buvo romėnų provincijos Achajos (Graikijoje) sostinė. Laiškas skiriamas ne tik Korintui, bet ir kitoms tos provincijos bendruomenėms. Apskritai senovės Bažnyčioje atskiros bendruomenės dalydavosi tarp savęs apaštalų raštais, kankinių aktais ir kitokiais dokumentais.
22 Kor 1,8-1,11: Apaštalas turi galvoje krikščionių persekiojimą Efeze (žr. Apd 19,23-40).
32 Kor 1,15: Plg. 1 Kor 4, 19. Apaštalo apsilankymas – garbė ir malonė tai bendruomenei.
42 Kor 1,21: Dievas duoda jėgų išlaikyti ir gilinti vienybę su Kristumi, kuri gauta per Krikštą.
52 Kor 1,22: Krikštas įspaudžia sielon neišdildomą žymę, kuri supanašina mus su Kristumi ir rodo, jog mes esame Dievo nuosavybė. Mūsų sieloje gyvenanti Šventoji Dvasia leidžia jau čia, žemėje, ragauti būsimos dangaus meilės ir laimės.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 1