BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Karalių knygaSkyrius: 25

 Antroji Karalių knyga
  
2 Kar 25

1 [i1]Devintaisiais Zedekijo karaliavimo metais,[i2] dešimtojo mėnesio dešimtą dieną, Babilono karalius Nebukadnezaras atžygiavo su visa savo kariuomene prieš Jeruzalę. Ją apsupę, statė aplink miestą apgulos pylimus. 2 Miestas buvo apgulos būklėje iki vienuoliktųjų karaliaus Zedekijo metų. 3 Ketvirtojo mėnesio devintą dieną,[i3] mieste įsigalėjus nuožmiam badui ir beturčiams nebeturint maisto, 4 buvo pralaužtos miesto sienos. Tada karalius ir visi jo kareiviai pabėgo iš miesto nakčia pro vartus tarp dvigubos sienos prie karaliaus sodo.[i4] Nors kaldėjai buvo visur aplink miestą, karalius leidosi keliu Arabos link.[i5] 5 Bet kaldėjų pajėgos vijosi karalių ir pasivijo jį Jericho lygumose. Visa jo kariuomenė, pabėgusi nuo jo, išsisklaidė. 6 Karalius buvo suimtas ir nuvestas į Riblą pas Babilono karalių, kuris padarė jam teismą. 7 Nužudžius Zedekijo sūnus jo akyse, Zedekijui buvo išluptos akys. Apkausčius jį vario grandinėmis, jis buvo nuvarytas į Babiloną.

Jeruzalės sunaikinimas ir antroji tremtis

8 Aštuntą mėnesį, septintą mėnesio dieną, – tai buvo devynioliktieji Babilono karaliaus Nebukadnezaro metai, – Nebuzaradanas, karaliaus asmens sargybos vadas ir Babilono karaliaus pareigūnas, atvyko į Jeruzalę. 9 Jis sudegino VIEŠPATIES Namus, karaliaus rūmus ir visus Jeruzalės namus: sunaikino kiekvieno didžiūno namus. 10 Tada kaldėjų pajėgos, buvusios su sargybos vadu, išardė iš visų pusių Jeruzalės sienas. 11 Likučius žmonių, pasilikusių mieste, perbėgėlius[i6] – žmones, perėjusius pas Babilono karalių, – visus gyventojų likučius karaliaus asmens sargybos vadas Nebuzaradanas išvarė į tremtį. 12 Bet kai kuriuos krašto šalies žmones Nebuzaradanas paliko dirbti vynuogynuose ir žemei arti.

  
Išnašos:
12 Kar 25,1-25,30: Šis skyrius turi daug bendra su Jer 39 ir 52 skyriais. Žr. paaiškinimus Jeremijo knygoje.
22 Kar 25,1: Devintaisiais Zedekijo karaliavimo metais ... : 589 m. gruodžio mėnesį.
32 Kar 25,3: Ketvirtojo mėnesio: 587 m. birželio-liepos. Hebrajiškasis tekstas metų nemini. Žr. Jer 52,6.
42 Kar 25,4: ... prie karaliaus sodo: karaliaus sodas buvo už miesto sienų, Kidrono slėnyje
52 Kar 25,4: ... Arabos link: Araba yra lygūs tyrai Jordano upės deltoje, į pietus nuo Jericho.
62 Kar 25,11: ... perbėgėlius: turbūt jie buvo asmenys, vadovavęsi Jeremijo patarimu. Žr. Jer 38,2-3.
72 Kar 25,27: ... Evil-Merodachas: Nebukadnezaro sūnus ir įpėdinis, tapo karaliumi 562 m. prieš Kristų – 37-aisiais Jehojachino tremties metais.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Karalių knygaSkyrius: 25