BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 28 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Karalių knygaSkyrius: 22

 Antroji Karalių knyga
  
2 Kar 22

Atrandama Mokymo knyga

8 [i4]Vyriausiasis kunigas Hilkijas raštininkui Šafanui tarė: „Radau Mokymo knygą VIEŠPATIES Namuose“. Hilkijas padavė knygą Šafanui, ir jis ją perskaitė. 9 Tada raštininkas Šafanas, nuėjęs pas karalių, pranešė karaliui: „Tavo tarnai išpylė VIEŠPATIES Namuose rastą sidabrą ir padavė jį į rankas darbų prižiūrėtojams, atsakingiems už VIEŠPATIES Namus“. 10 Be to, raštininkas Šafanas karaliui pasakė: „Kunigas Hilkijas man davė knygą“. Šafanas ją karaliui garsiai perskaitė.

11 [i5]Išklausęs Mokymo knygos žodžius, karalius persiplėšė savo drabužius. 12 Karalius įsakė kunigui Hilkijui, Šafano sūnui Ahikamui, Mikajo sūnui Achborui, raštininkui Šafanui ir karaliaus tarnui Asajui, tardamas: 13 „Eikite pasiteirauti VIEŠPATIES mano labui, žmonių labui ir viso Judo labui apie šios atrastos knygos žodžius, nes VIEŠPATS iš tikrųjų turi nesitverti iš pykčio ant mūsų už tai, kad mūsų protėviai neklausė šios knygos žodžių vykdyti visa, kas apie mus yra parašyta“.

  
Išnašos:
12 Kar 22,1-22,20: Jošijo karaliavimo pradžia, Dievo Namų – Šventyklos – atnaujinimas ir Mokymo knygos – Mozės Įstatymo – atradimas. Jošijas yra įkvėptojo Deuteronomistinio autoriaus mėgstamas karalius už jo religinę reformą (žr. 2 Kar 23).
22 Kar 22,3: Aštuonioliktaisiais karaliaus Jošijo metais: 621 m. prieš Kristų.
32 Kar 22,3: ... Šafan{ą}: lietuvių kalba Kiškį. Jis buvo vienos svarbios šeimos galva, karaliaus raštininkas, rastos Mokymo, Mozės Įstatymo, knygos globėjas ir skaitytojas (žr. 2 Kr 34,8-9.15-20). Jis ir jo sūnūs rėmė Jošijo reformą ir pranašą Jeremiją. Žr. Jer 26,24.
42 Kar 22,8-22,10: Mokymo knyga, ritinys, hebrajiškai Tora, arba Mozės Įstatymo knyga. Daug istorikų šį radinį laiko pradine Pakartoto Įstatymo knygos šerdimi (žr. Pakartoto Įstatymo knygos įvadą).
52 Kar 22,11-22,13: Karaliaus Jošijo išgąstis ir nuoroda į Dievo pyktį liudija, kad atrastoji Mokymo knyga buvo Pakartoto Įstatymo skaitiniai: žr. Įst 6,13-15; 28,15-24.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Karalių knygaSkyrius: 22

Antroji Karalių knygaSkyrius: 23

 Antroji Karalių knyga
  
2 Kar 23

Mokymo knygos skaitymas ir Sandoros atnaujinimas

1 [i1]Karaliaus pašaukti, pas jį susirinko visi Judo ir Jeruzalės seniūnai. 2 Karalius nuėjo į VIEŠPATIES Namus, kartu su juo nuėjo visi Judo žmonės, visi Jeruzalės gyventojai, kunigai, pranašai – visi žmonės, jauni ir seni. Visiems girdint, jis perskaitė jiems visą VIEŠPATIES Namuose atrastą Sandoros knygą. 3 Karalius stovėjo prie šulo ir padarė sandorą VIEŠPATIES akivaizdoje sekti VIEŠPAČIU, laikantis jo įsakymų, įsakų ir įstatų, visa širdimi ir visu gyvasčiu, vykdant įrašytus šioje knygoje šios sandoros žodžius. Visi žmonės įsipareigojo sandorai.

  
Išnašos:
12 Kar 23,1-23,3: Sandoros atnaujinimas buvo ne tik religinė reforma, bet ir politinės nepriklausomybės nuo Asirijos paskelbimas. Asirija dabar gyveno paskutines savo galingos imperijos dienas. Sostinė Ninevė buvo babiloniečių sunaikinta 612 m. prieš Kristų. Sandoros – sutarties – tarp Jahvės ir jo tautos idėja yra viena iš svarbiausių Senojo Testamento pradų. Žr. Iš 24,7-9; Įst 29,1; Jer 11,3-4; 30,22 ir t.t.
22 Kar 23,5: ... aukštumų alkuose: aukštumų alkai, hebrajiškai bamot, buvo pamaldų vietos ant kalvų su žaliais medžiais bei lapuotais ąžuolais ir ant dirbtinių pakylų miestuose ar šalia miestų. Savo kilme jos buvo kanaaniečių šventovės. Izraeliečiai, atėję į Kanaaną, perėmė šias šventoves Jahvei, Sandoros Dievui, garbinti. Ilgainiui jos tapo religinio susiliejimo, sinkretizmo, židiniais.
32 Kar 23,7: ... šventųjų kekšių butus: religinės pagonių apeigos turėjo lytinį pobūdį. Karaliaus dvarui supagonėjus, pagonių apeigos skverbėsi ir į Jeruzalės Šventyklą.
42 Kar 23,10: ...Tofetą: vieta Ben-Hinomo slėnyje prie Jeruzalės su aukuru, skirtu kruvinai vaikų aukai pagonių dievui Molechui. Žr. Kun 18,21.
52 Kar 23,11: ... didžiajame pastate: į vakarus nuo Šventyklos. Žr. 1 Kr 26,18.
62 Kar 23,24: ...šeimų dievukus: terafim{us}. Žr. Pr 31,19.
72 Kar 23,30: Šalies žmonės: šiuo laikotarpiu posakis šalies žmonės ženklino smulkią bajoriją; ilgainiui jis pradėjo ženklinti beturčius.
82 Kar 23,35: Šalies žmonės: šiuo laikotarpiu posakis šalies žmonės ženklino smulkią bajoriją; ilgainiui jis pradėjo ženklinti beturčius.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Karalių knygaSkyrius: 23