BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Karalių knygaSkyrius: 21

 Antroji Karalių knyga
  
2 Kar 21

Manaso karaliavimas Judo karalystėje

1 [i1]Manasas buvo dvylikos metų, kai tapo karaliumi, ir karaliavo Jeruzalėje penkiasdešimt penkerius metus. Jo motinos vardas buvo Hefziba. 2 Jis darė, kas buvo nedora VIEŠPATIES akyse, sekdamas bjauriaisiais nusikaltimais tautų, kurias VIEŠPATS buvo nuvaręs nuo kelio izraeliečiams. 3 Jis atkūrė aukštumų alkus, kurias jo tėvas Hezekijas buvo sunaikinęs, atstatė aukurus Baalui ir padarė šventąjį stulpą, kaip buvo padaręs Izraelio karalius Ahabas. Jis garbino visas dangaus galybes ir joms tarnavo. 4 Jis statė aukurus VIEŠPATIES Namuose, apie kuriuos VIEŠPATS buvo pasakęs: „Jeruzalėje aš apgyvendinsiu savo vardą“. 5 Visoms dangaus galybėms jis statė aukurus abiejuose Namų kiemuose. 6 Savo sūnų jis pervedė per ugnį, užsiėmė kerėjimais ir būrimu, tarėsi su dvasiomis ir raganiais. Be paliovos darė, kas nedora VIEŠPATIES akyse, jam supykinti. 7 Ašeros drožinį, kurį buvo padaręs, pastatė Namuose, apie kuriuos VIEŠPATS Dovydui ir jo sūnui Saliamonui kalbėjo: „Šiuose Namuose ir Jeruzalėje, kurią esu išsirinkęs iš visų Izraelio giminių, aš apgyvendinsiu savo vardą amžinai. 8 Ateityje nebeleisiu daugiau Izraeliui pajudinti kojos iš žemės, kurią daviau jų protėviams, jei tik jie ištikimai laikysis viso, ką jiems įsakiau, ir viso mokymo, kurį jiems davė mano tarnas Mozė“. 9 Bet jie neklausė, ir Manasas suvedžiojo juos daryti daugiau pikta už tautas, kurias VIEŠPATS buvo sunaikinęs izraeliečių atėjimo metu.

10 [i2]Per savo tarnus pranašus VIEŠPATS kalbėjo: 11 „Kadangi Judo karalius Manasas padarė šiuos bjaurius nusikaltimus, – nedorumu pralenkė visa, ką prieš jį buvo darę amoriečiai, – kadangi jis vedė ir Judą į nuodėmę su savo stabais, – 12 tikrai taip kalbėjo VIEŠPATS, Izraelio Dievas: – Štai Jeruzalei ir Judui atvedu tokią nelaimę, kad net ausys spengs kiekvienam, kuris tik apie ją išgirs. 13 Panaudosiu Jeruzalei tą pačią matavimo virvę,[i3] kaip Samarijai, ir tą patį pasvarą,[i4] kaip Ahabo namams, taip šluostysiu Jeruzalę, kaip yra šluostoma lėkštė, trindamas ir apversdamas. 14 Atmesiu savo paties paveldo likutį ir atiduosiu juos į rankas jų priešams. Jie taps auka ir grobiu visiems savo priešams, 15 nes darė, kas yra nedora mano akyse, ir mane vedė į pyktį nuo dienos, kai jų protėviai išėjo iš Egipto, iki šios dienos“.

16 [i5]Be to, Manasas išliejo tiek daug nekalto kraujo, kad jis pripildė kraujo Jeruzalę iki kraštų, nebeminint jo nuodėmės, kuria jis įtraukė Judą į nuodėmę – daryti, kas nedora VIEŠPATIES akyse.

17 O kiti Manaso darbai – visa, ką darė, ir jo padaryta nuodėmė, – argi jie nėra aprašyti Judo karalių Metraščių knygoje? 18 Manasas užmigo su savo protėviais ir buvo palaidotas savo rūmų sode – Uzos sode. Jo sūnus Amonas tapo karaliumi jo vietoje.

Amono karaliavimas Judo karalystėje

19 Amonas buvo dvidešimt dvejų metų, kai tapo karaliumi, ir dvejus metus karaliavo Jeruzalėje. Jo motina buvo Haruzo duktė, vardu Mešulemeta iš Jotbos. 20 Jis darė, kas nedora VIEŠPATIES akyse, kaip buvo daręs jo tėvas Manasas. 21 Visur jis ėjo keliu, kuriuo buvo ėjęs jo tėvas, tarnavo stabams, kuriems buvo tarnavęs jo tėvas, ir juos garbino. 22 VIEŠPATĮ, savo protėvių Dievą, jis paliko ir VIEŠPATIES keliu nėjo. 23 Amono dvariškiai surengė prieš jį sąmokslą ir nužudė karalių savo rūmuose. 24 Bet šalies žmonės užmušė visus sąmokslo prieš karalių Amoną dalyvius ir jo vietoje pastatė karaliumi jo sūnų Jošiją.

25 O kiti Amono darbai, ką jis darė, – argi nėra aprašyti Judo karalių Metraščių knygoje? 26 Jis buvo palaidotas savo kape Uzos sode, o jo sūnus Jošijas tapo karaliumi jo vietoje.

  
Išnašos:
12 Kar 21,1-21,26: Pasak įkvėptojo Deuteronomistinio istoriko ir teologo, tai buvęs Judo karalystės atkritimo nuo Dievo ir nedorumo laikotarpis. Hezekijo reformų padarinius karaliai Manasas ir Amonas sunaikino. Šiek tiek skirtingai šį laikotarpį vertina kitas Senojo Testamento istorikas ir teologas – Kronikininkas. Žr. 2 Kr 33.
22 Kar 21,10-21,15: Šis skaitinys buvo parašytas po Jeruzalės sunaikinimo 587 m. prieš Kristų. Už Jeruzalės sunaikinimą ir Judo karalystės žūtį kaltinamas Manasas.
32 Kar 21,13: ... matavimo virvę ... pasvarą: paprastai matavimo virvė ir pasvaras yra statybos įrankiai, bet šiuo atveju Jahvės – Sandoros Dievo – rankose jie padės sunaikinti. Judo karalystės likimas yra panašus į Samarijos likimą. Žr. Iz 34,11; Rd 2,8; Am 7,7-9.
42 Kar 21,13: ... matavimo virvę ... pasvarą: paprastai matavimo virvė ir pasvaras yra statybos įrankiai, bet šiuo atveju Jahvės – Sandoros Dievo – rankose jie padės sunaikinti. Judo karalystės likimas yra panašus į Samarijos likimą. Žr. Iz 34,11; Rd 2,8; Am 7,7-9.
52 Kar 21,16: Manasas persekiojo Sandoros su Dievu sekėjus ir suvarė juos į pogrindį. Pasak legendos, pranašas Izaijas buvo Manaso persekiojimo auka.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Karalių knygaSkyrius: 21