BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 4

 Pirmasis laiškas Timotiejui
  
1 Tim 4

Klaidų skleidėjai

1 Dvasia aiškiai sako, kad paskučiausiais laikais kai kurie žmonės atkris nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokslams, 2 veidmainingiems melo skelbėjams, turintiems sąžinėje įdiegtą nusikaltimo ženklą, 3 draudžiantiems tuoktis, liepiantiems susilaikyti nuo maisto, kurį yra sukūręs Dievas, kad jį su padėka priimtų tikintieji ir pažinusieji tiesą. 4 [i1]Kiekvienas gi Dievo kūrinys yra geras, ir niekas neatmestina, kas priimama su padėka, – 5 juk visa tai pašventinama Dievo žodžiu ir malda!

Pamokymai Timotiejui

6 Jeigu šitaip aiškinsi broliams, būsi geras Kristaus Jėzaus tarnas, mintantis tikėjimo žodžiais ir tikruoju mokslu, kuriam esi atsidavęs. 7 Venk nerimtų, bobiškų pasakų, o ugdykis maldingumą. 8 Kūno mankštinimas nedaug kam tinka, o maldingumas viskam naudingas, nes jam skirtas esamojo ir būsimojo gyvenimo pažadas. 9 Štai tikras žodis, vertas visiško pritarimo: 10 mes todėl ir triūsiame bei kovojame, kad pasitikime gyvuoju Dievu, kuris yra visų žmonių, o ypač tikinčiųjų, Gelbėtojas.

11 Taip įsakinėk ir mokyk! 12 Niekas tegul neniekina tavo jaunystės. Tiktai pats būk tikintiesiems pavyzdys žodžiu, elgesiu, meile, tikėjimu, skaistumu. 13 Kol atvyksiu, užsiiminėk skaitymu, raginimu, mokymu. 14 Nepamiršk tavyje esančios malonės dovanos, kuri tau buvo suteikta pranašo[i2] ištarme kartu su vyresniųjų rankų uždėjimu. 15 Rūpinkis šitais dalykais, atsidėk jiems, kad visi matytų tavo pažangą. 16 Žiūrėk savęs ir mokslo, ištverk šiuose darbuose! Taip veikdamas, išganysi ir save, ir savo klausytojus.

  
Išnašos:
11 Tim 4,4-4,5: Šie programiniai Pauliaus žodžiai atmeta niūrią pažiūrą į kūriniją. Kūriniai Dievo sukurti, tad jie geri, jei tik jais naudojamasi pagal Dievo valią ir su dėkingumu Kūrėjui. Plg. Pr 1,31.
21 Tim 4,14: Pranašo – pranašystės dovaną turinčio krikščionio; vyresniaisiais (gr. presbyteroi) NT vadina apaštalų paskirtus krikščionių bendruomenių vadovus. Žr. toliau 5,17 paaišk.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 4