BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 3

 Pirmasis laiškas Timotiejui
  
1 Tim 3

Bažnyčios ir tikėjimo paslaptis

14 Rašau tau apie šiuos dalykus, nors turiu viltį greit atvykti pas tave; 15 jeigu užtrukčiau, noriu, kad žinotum, kaip reikia elgtis Dievo namuose, kurie yra gyvojo Dievo Bažnyčia, tiesos šulas ir atrama.[i6] 16 Ir, kaip visi sutinka, didi yra maldingumo paslaptis:

Jis[i7] apsireiškė kūne,

buvo Dvasios paliudytas, pasirodęs angelams,

paskelbtas pagonims, įtikėtas pasaulyje

ir paimtas į šlovę.

  
Išnašos:
11 Tim 3,2: Vyskupas (gr. episkopos) reiškia prižiūrėtojas. Pirmosiomis Bažnyčios dienomis tai buvo tikri didesnių, ypač miesto, bendruomenių vadovai, bet dar ne monarchiniai vyskupai kaip šiandien (plg, Tit 1,5 ir t.).
21 Tim 3,6: Į velnio teismą – kad netaptų vertas bausmės, kokia buvo nubaustas velnias už savo puikybę.
31 Tim 3,11: Moterys – diakonės arba diakonų žmonos.
41 Tim 3,12: Diakonai (gr. diakonos – patarnautojas) buvo vyskupų pagalbininkai. Jie ypač rūpinosi bendruomenės ekonominiais reikalais, vargšų šelpimu ir patarnaudavo liturginėms apeigoms (žr. Apd 6,1-6).
51 Tim 3,13: Garbingą laipsnį – galbūt vyskupo laipsnį.
61 Tim 3,15: Plg. Ef 3,19-22.
71 Tim 3,16: Jis – Kristus. – Čia turime labai reikšmingą liturginio himno nuotrupą. Manoma, kad šis himnas-malda priklausė eucharistinės liturgijos apeigoms.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 3