BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas tesalonikiečiamsSkyrius: 2

 Pirmasis laiškas tesalonikiečiams
  
1 Tes 2

9 Jūs, broliai, atsimenate mūsų triūsą ir pastangas: dirbdami per dienas ir naktis, kad neapsunkintume nė vieno iš jūsų, skelbėme jums Dievo Evangeliją.[i3] 10 Ir jūs, ir Dievas gali paliudyti, kaip šventai, teisingai ir nepriekaištingai elgėmės su jumis, įtikėjusiais. 11 Jūs žinote, kaip mes kiekvieną iš jūsų, tarsi tėvas savo vaikus, 12 raginome, kalbinome, maldavome, kad elgtumėtės, kaip dera akyse Dievo, kuris jus šaukia į karalystę ir šlovę.

Tesalonikiečių tikėjimas

13 Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad, priėmę mūsų paskelbtąjį Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį – bet, kas jis iš tikro yra – kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumyse, tikintieji.

  
Išnašos:
11 Tes 2,2: Ten Paulius ir Silvanas buvo viešai nuplakti ir uždaryti į kalėjimą, o paskui išvaryti iš miesto (žr. Apd 16,16-40).
21 Tes 2,7: Būti jums našta – reikalauti išlaikymo, griežtai įsakinėti.
31 Tes 2,9: Plg. 1 Kor 4,12; 9,12.
41 Tes 2,16: Apaštalas galėjo įžvelgti, jog atėjo metas Jėzaus grasinimams, kuriuos jis skelbė piktos valios žydams; plg. Mk 13,1 ir t.; Mt 23,27 ir t.; Lk 11,49 ir t.; 19,41-44; 23,27-30.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas tesalonikiečiamsSkyrius: 2