BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas tesalonikiečiamsSkyrius: 2

 Pirmasis laiškas tesalonikiečiams
  
1 Tes 2

Pauliaus veikla Tesalonikoje

1 Jūs patys, broliai, žinote, kad mūsų apsilankymas pas jus nebuvo bergždžias. 2 Prieš tai, kaip patys žinote, nukentėję bei patyrę nuoskaudų Filipuose, pasitikėdami Dievu mes drąsiai skelbėme Dievo Evangeliją, nors kova buvo smarki.[i1] 3 Juk mūsų skelbimas plaukia ne iš klaidos nei iš nedoro tikslo, nei iš klastingumo. 4 Dievo pripažinti esą tinkami, kad mums būtų patikėta Evangelija, mes ją ir skelbiame taip, kad patiktume ne žmonėms, bet Dievui, kuris skaito mūsų širdies gelmėje. 5 Kaip žinote, mes niekada nepasižymėjome įteikliomis kalbomis ir niekad – tepaliudija Dievas – nebuvome pasidavę godumui; 6 niekada nesivaikėme žmonių garbės, nei tarp jūsų, nei kitur. 7 Būdami Kristaus apaštalai, mes galėjome būti jums našta,[i2] vis dėlto jūsų tarpe buvome švelnūs, tarsi motina, globojanti savo kūdikius. 8 Taip jus mylėdami, troškome pasidalyti su jumis ne tik Dievo Evangelija, bet ir savo gyvybe, nes tapote mums be galo brangūs. 9 Jūs, broliai, atsimenate mūsų triūsą ir pastangas: dirbdami per dienas ir naktis, kad neapsunkintume nė vieno iš jūsų, skelbėme jums Dievo Evangeliją.[i3] 10 Ir jūs, ir Dievas gali paliudyti, kaip šventai, teisingai ir nepriekaištingai elgėmės su jumis, įtikėjusiais. 11 Jūs žinote, kaip mes kiekvieną iš jūsų, tarsi tėvas savo vaikus, 12 raginome, kalbinome, maldavome, kad elgtumėtės, kaip dera akyse Dievo, kuris jus šaukia į karalystę ir šlovę.

Tesalonikiečių tikėjimas

13 Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad, priėmę mūsų paskelbtąjį Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį – bet, kas jis iš tikro yra – kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumyse, tikintieji. 14 Jūs, broliai, tapote sekėjais Dievo bažnyčių Judėjoje, kurios yra Kristuje Jėzuje. Jūs tą patį iškentėjote nuo savo tautiečių, kaip ir jos nuo žydų, 15 kurie nužudė Viešpatį Jėzų ir pranašus, kurie persekiojo ir mus. Jie nepatinka Dievui ir yra visų žmonių priešai, 16 nes draudžia mums skelbti pagonims, kad šie būtų išganyti. Taip jie nuolat pildo savo nuodėmių saiką, ir ant jų krinta galutinė Dievo rūstybė.[i4]

Apaštalo nerimas

17 O mes, broliai, kuriam laikui atskirti nuo jūsų – žinoma, tik kūnu, ne širdimi, – be galo pasiilgę, labai troškome išvysti jūsų veidus. 18 Todėl ruošėmės atvykti pas jus, – bent jau aš, Paulius, ruošiausi kartą ir kitą, – tačiau mus sutrukdė šėtonas.[i4] 19 Kas gi yra mūsų viltis, džiaugsmas ir pasididžiavimo vainikas prieš mūsų Viešpatį Jėzų, kai jis ateis, – argi ne jūs?! 20 Taip, jūs esate mūsų garbė ir džiaugsmas!

  
Išnašos:
11 Tes 2,2: Ten Paulius ir Silvanas buvo viešai nuplakti ir uždaryti į kalėjimą, o paskui išvaryti iš miesto (žr. Apd 16,16-40).
21 Tes 2,7: Būti jums našta – reikalauti išlaikymo, griežtai įsakinėti.
31 Tes 2,9: Plg. 1 Kor 4,12; 9,12.
41 Tes 2,16: Apaštalas galėjo įžvelgti, jog atėjo metas Jėzaus grasinimams, kuriuos jis skelbė piktos valios žydams; plg. Mk 13,1 ir t.; Mt 23,27 ir t.; Lk 11,49 ir t.; 19,41-44; 23,27-30.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas tesalonikiečiamsSkyrius: 2