BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas tesalonikiečiamsSkyrius: 1

 Pirmasis laiškas tesalonikiečiams
  
  Įžanga. Padėka ir pagyrimas
  
1 Tes 1

1 [i1]Paulius, Silvanas ir Timotiejus tesalonikiečių bendrijai Dieve Tėve ir Viešpatyje Jėzuje Kristuje. Malonė jums ir ramybė! 2 Mes visuomet dėkojame Dievui už jus visus, prisimindami jus savo maldose, 3 nuolat minėdami mūsų Dievo ir Tėvo akivaizdoje jūsų tikėjimo darbus, meilės pastangas bei vilties ištvermingumą dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. 4 Mes žinome, Dievo numylėtieji broliai, apie jūsų išrinkimą, 5 nes mūsų Evangelija neatėjo pas jus vien tik žodžiais, bet su jėga ir Šventąja Dvasia, ir su tvirtu įsitikinimu. Juk žinote, kaip pas jus elgėmės jūsų pačių labui.

  
Išnašos:
11 Tes 1,1: Kadangi nurodomi trys autoriai, tai pagal senovės teisę šis laiškas laikytinas oficialiu, tarnybiniu raštu. Silvanas Apd 15, 22 ir kitur sutrumpintai vadinamas Silu.
21 Tes 1,6: Plg. 1 Tes 2,14; Apd 17,1-8.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas tesalonikiečiamsSkyrius: 1