BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 9

 Pirmoji Samuelio knyga
  
1 Sam 9

Saulius ir jo tėvo asilai

1 Tarp Benjamino vyrų buvo vyras, vardu Kišas, – Afijaho sūnaus Bekorato sūnaus Saruro sūnaus Abielio sūnus, – benjaminaitis, pasiturintis žmogus. 2 Jis turėjo sūnų, šaunų jauną vyrą, vardu Saulius. Šaunesnio už jį vyro tarp izraeliečių nebuvo; visa galva jis buvo aukštesnis už kitus vyrus.

3 Kartą pasiklydo Sauliaus tėvo Kišo asilės. Tėvas tada savo sūnui Sauliui tarė: „Pasiimk vieną iš tarnų ir eik ieškoti asilių“. 4 Perėjo per Efraimo aukštumas, perėjo per Šališo sritį, bet jų nesurado. Jie perėjo ir Šaalimų sritį, bet jų nei ten nebuvo. Galop jie perėjo ir per visą Benjamino žemę, bet vis jų nesurado.

17 Vos Samueliui pamačius Saulių, VIEŠPATS jam tarė: „Štai šis yra vyras, apie kurį tau sakiau: 'Jis valdys mano tautą'“. 18 Saulius priėjo prie Samuelio vartuose ir tarė: „Prašyčiau man pasakyti, kur yra regėtojo namai?“ 19 Samuelis jam atsakė: „Aš esu regėtojas. Kopk pirma manęs į šventovę ant kalvos, nes tu šiandien turi kartu su manimi valgyti. O rytą, prieš tave išleisdamas, pasakysiu visa, kas tau guli ant širdies.[i3]

  
Išnašos:
11 Sam 9,8: ... turiu sidabrinio šekelio ketvirtį: maždaug 2,84 g sidabro.
21 Sam 9,11-9,14: Atrodo, kad miestas tupėjo ant kalvos šlaito, buvo mažas ir turėjo akmenines sienas su vienais vartais. Šaltinis buvo kalvos papėdėje, o aukštumos alkas – šventovė – ant kalvos viršūnės. Samuelis, kaip kunigas, vadovavo vaišėms, kurios būdavo po kai kurių aukų atnašavimo. Ilgainiui aukštumų alkai buvo išnaikinti (žr. Įst 12,2-3; 2 Kar 23,8-9).
31 Sam 9,19: ... kas tau guli ant širdies... : turbūt Saulių slėgė filistinų priespauda.
41 Sam 9,24: ... visa, kas buvo ant jos: padarius mažutį hebrajiškojo žodžio pakeitimą, išeitų ir riebiąją uodegą. Turbūt tokia buvo pradinė prasmė. Artimųjų Rytų avys turi nepaprastai riebias uodegas. Jos buvo laikomos skanėstu. Tačiau apeigyno taisyklės reikalavo, kad uodega būtų sudeginta ant aukuro (žr. Kun 3,9). Jei ši Kunigų knygos taisyklė buvo kilusi po Samuelio laikų, nūdien mūsų skaitomas tekstas bus buvęs pataisytas, norint jį suderinti su apeigyno taisykle.
51 Sam 9,25: ... paklotas guolis ant namų stogo: stogai toje pasaulio dalyje yra plokšti su turėklais. Vasaros metu nelyja. Smagu miegoti ant stogo, nes viduje esti tvanku.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 9

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 10

 Pirmoji Samuelio knyga
  
1 Sam 10

1 Samuelis, paėmęs indelį aliejaus, išliejo jį Sauliui ant galvos ir, jį pabučiavęs, tarė: „Argi VIEŠPATS nepatepė tavęs savo tautos Izraelio valdovu? Tu turėsi valdyti VIEŠPATIES tautą ir išgelbėti ją iš visų jos priešų rankos. Ženklas tau, kad VIEŠPATS patepė tave savo paveldo valdovu, yra šis.

  
Išnašos:
11 Sam 10,2: Čia, kaip ir Jer 31,15 tekste, Rachelės kapo vieta nurodoma šiaurėje nuo Jeruzalės. Vėlesnis tikėjimo kraitis Pr 35,19-20 tekstą suprato taip, kaip atspindi Mt 2,16-18 skaitinys, ir kapo vieta laiko vietovę prie Betliejaus, į pietus nuo Jeruzalės.
21 Sam 10,5: ... filistinų įgula: hebrajiškasis žodis, verčiamas įgula, bet galima suprasti ir akmeniu, pastatytu filistinų okupacijai ženklinti, bei pareigūnu duoklei rinkti.
31 Sam 10,5: … dvasios pagavos: ekstazėje, sukeltoje grupinio religinio entuziazmo išgyvenimo. Tam būdavo panaudojama muzika ir šokiai.
41 Sam 10,8: Įkvėptasis knygos redaktorius, įterpdamas šią eilutę su įsakymu laukti septynias dienas, paruošia skaitytoją pasakojimui apie Sauliaus atmetimą (žr. 1 Sam 13,8-15).
51 Sam 10,10: Pasakojimas sutrumpinamas, praleidžiant kitų dviejų Samuelio duotų ženklų išsipildymą (žr. 1 Sam 10,2-5).
61 Sam 10,12: O kas yra jų tėvas?: Saulių pažinę žmonės stebėjosi, kad jis, būdamas svarbus asmuo, bendrauja su entuziastais – žmonėmis iš varguomenės. Šis posakis gali turėti ryšį su entuziastų grupės galva – pranašu. Žr. 2 Kar 13,14; 2,12.
71 Sam 10,27-11,1: Šis tekstas yra iš Kumrano ritinių – ketvirtojoje oloje atrasto hebrajiško SamueIio knygos dalinio rankraščio (4QSam). Be to, jį cituoja iš graikiško teksto senovės žydų istorikas Juozapas Flavijus (žr. Žydų senovė 6,68-71).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 10