BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 8

 Pirmoji Samuelio knyga
  
 B. MONARCHIJOS ĮVEDIMAS IZRAELYJE
  
 Žmonės prašo karaliaus
  
1 Sam 8

4 Todėl susibūriavę visi Izraelio seniūnai atėjo pas Samuelį į Ramą 5 ir jam tarė: „Štai tu pasenai, o tavo sūnūs neina tavo keliais. Todėl paskirk mums karalių, kad mus valdytų, kaip yra visose tautose“. 6 Samueliui nepatiko, kad jie sakė: „Duok mums karalių, kad mus valdytų“. Užtat Samuelis kreipėsi malda į VIEŠPATĮ, 7 ir VIEŠPATS Samueliui atsakė: „Paklausyk žmonių balso ir visko, ką jie tau sako, nes ne tave jie atmetė. Mane jie atmetė,[i2] kad nebūčiau jų karalius. 10 Samuelis tad perdavė visus VIEŠPATIES žodžius žmonėms, kurie buvo prašę iš jo karaliaus. 11 Jis tarė: „Tokios bus teisės karaliaus, kuris jus valdys: jis ims jūsų sūnus ir paskirs juos į savo vežimus, ar į savo raitelius, ar bėgti palydovais pirma jo vežimo. 12 Jis paskirs sau iš jų tūkstantininkus ir penkiasdešimtininkus; arba jie turės arti jo laukus, nuimti jo derlių, dirbti jam karo reikmenis ir vežimų padargus. 13 Jis ims jūsų dukteris kvepalų dirbėjomis, virėjomis ir kepėjomis. 14 Jis paims geriausius jūsų laukus, vynuogynus, alyvmedžių sodus ir atiduos savo dvariškiams. 15 Jis paims dešimtadalį jūsų grūdų bei vynuogių derliaus ir atiduos savo pareigūnams ir dvariškiams. 16 Jis paims jūsų vergus bei verges, geriausius jūsų galvijus bei asilus ir paskirs juos prie savo darbų. 17 Jis paims dešimtadalį jūsų kaimenių, ir jūs tapsite jo vergais. 18 Ateis diena, kai jūs skųsitės savo karaliumi, kurį būsite išsirinkę. Bet tą dieną VIEŠPATS jūsų neišklausys“.

19 Žmonės atsisakė klausyti Samuelio balso. Jie sakė: „Ne! Mums turi būti karalius, 20 kad ir mes galėtume būti kaip kitos tautos. Tevaldo mus mūsų karalius, tegu mus veda, tekovoja mūsų kovas“. 21 Išklausęs visus žmonių žodžius, Samuelis pakartojo juos į VIEŠPATIES ausį. 22 VIEŠPATS Samueliui tarė: „Klausyk jų balso ir paskirk karalių, kad juos valdytų“. Tada Samuelis tarė Izraelio vyrams: „Eikite kiekvienas į savo miestą“.

  
Išnašos:
11 Sam 8,1-8,22: Lūžis ir pervarta politinėje ir religinėje Izraelio istorijoje. Skrynios šventykla Šilo’e buvo griuvėsiai, Sandoros bendrija nebeturėjo vienybės simbolio, filistinai grasino užimti kraštą. Žmonės prašė Samuelį paskirti karalių ir duoti Sandoros bendrijai centralizuotą valdymo formą. Samueliui toks prašymas nebuvo prie širdies. Dievo liepimu jis davė santūrų įspėjimą apie karaliaus teises.
21 Sam 8,7: ... mane jie atmetė... : Izraelis užmiršo, kad jis nėra kaip kitos tautos. Sekdamas kitų tautų pavyzdžiu ir atmesdamas savo tikrąjį karalių – Jahvę, Sandoros Dievą, Izraelis tapo neištikimas savo pašaukimui.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 8