BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 5

 Pirmoji Samuelio knyga
  
 Skrynia vargina filistinus
  
1 Sam 5

1 [i1]Filistinai, paėmę į nelaisvę Dievo Skrynią, nugabeno ją nuo Eben-Ezerio į Ašdodą.[i2] 2 Tada filistinai paėmė Dievo Skrynią, įnešė ją į Dagono[i3] šventyklą ir pastatė šalia Dagono. 3 Atsikėlę anksti kitą rytą, Ašdodo gyventojai rado Dagoną gulintį kniūbsčią žemėje prieš VIEŠPATIES Skrynią. Pakėlę Dagoną, pastatė jį vėl į savo vietą. 4 Bet jiems atsikėlus anksti kitą rytą, Dagonas buvo pargriuvęs kniūbsčias priešais VIEŠPATIES Skrynią. Dagono galva ir abi rankos buvo nukirstos ir gulėjo ant slenksčio. Vien Dagono liemuo buvo likęs. 5 Todėl net iki šios dienos Dagono kunigai ir visi, einantys į Dagono šventyklą, neužmina Dagono slenksčio[i4] Ašdode.

6 VIEŠPATIES ranka buvo sunki Ašdodo gyventojams. Jis niokojo juos – Ašdodą ir jo žemes, – ištikdamas skauduliais.[i5] 7 Ašdodo gyventojai, matydami tokią padėtį, kalbėjo: „Izraelio Dievo[i6] Skrynios negalime laikyti pas save, nes jo ranka yra sunki mums ir mūsų dievui Dagonui“. 8 Jie tad, sušaukę pas save visus filistinų didžiūnus, teiravosi: „Ką turime daryti su Izraelio Dievo Skrynia?“ Šie atsakė: „Tebūna Izraelio Dievo[i7] Skrynia perkelta į Gatą“. Taigi Izraelio Dievo Skrynia buvo nugabenta į Gatą. 9 Bet jiems perkėlus ją į Gatą, pakilo prieš miestą VIEŠPATIES ranka, sukeldama baisų klaiką. Jis taip skaudžiai palietė miesto gyventojus, jaunus ir senus, kad juos ištiko skauduliai.[i8] 10 Jie tad išsiuntė Izraelio Dievo Skrynią į Ekroną. Bet Dievo[i9] Skryniai atėjus į Ekroną, Ekrono žmonės šaukė: „Pas mus jie perkėlė Izraelio Dievo Skrynią mums ir mūsų giminei išžudyti!“ 11 Todėl jie, sušaukę pas save visus filistinų didžiūnus, sakė: „Neškite iš čia Izraelio Dievo[i10] Skrynią! Tegrįžta ji į savo vietą, kad ji neišžudytų mūsų ir mūsų giminės!“ Visą miestą buvo apėmusi mirtina baimė. VIEŠPATIES ranka ten buvo labai sunki. 12 Vyrai, išvengę mirties, buvo skaudulių[i11]ištikti. Miesto dejavimas kilo iki pat dangaus.

  
Išnašos:
11 Sam 5,1-5,12: Šis šmaikštus pasakojimas apie izraeliečių Dievo Artumo įvaizdį guodė ir džiugino izraeliečius niūrioje būklėje.
21 Sam 5,1: Ašdodas buvo vienas iš penkių filistinų lygos miestų. Kitų keturių vardai: Aškelonas, Ekronas, Gatas ir Gaza.
31 Sam 5,2: ... : Dagonas buvo pagrindinis fillistinų dievas (žr. Ts 16,23). Sprendžiant iš vardo, Dagoną filistinai pasiskolino iš savo kaimynų semitų. Vardas Dagon gali reikšti žuvį, – filistinai gyveno arti jūros, – bet nūdien Dagon{as} laikomas grūdais. Taigi Dagonas buvo vienas iš žemdirbių apvaisinimo dievų.
41 Sam 5,5: ... neužmina Dagono slenksčio... : durų slenkstis primityviose religijose buvo prietaringai gerbiamas. Einant į šventyklą, reikėjo jį peršokti. Šio papročio ištaka yra labai sena. Šiuolaikinis paprotys pernešti nuotaką per namų slenkstį turbūt yra ano papročio liekana. Ir Lietuvoje per slenkstį negalima sveikintis, nes teks dėl ko nors nesutarti ar net susipykti.
51 Sam 5,6: ... skauduliai... : su nuožmia galvijų maro epidemija susijusios apraiškos.
61 Sam 5,7: ... Izraelio Dievo Skrynios... : filistinai, regis, nuvokia, kad izraeliečiai turi tik vieną Dievą.
71 Sam 5,8: ... Izraelio Dievo Skrynios... : filistinai, regis, nuvokia, kad izraeliečiai turi tik vieną Dievą.
81 Sam 5,9: ... skauduliai... : su nuožmia galvijų maro epidemija susijusios apraiškos.
91 Sam 5,10: ... Izraelio Dievo Skrynios... : filistinai, regis, nuvokia, kad izraeliečiai turi tik vieną Dievą.
101 Sam 5,11: ... Izraelio Dievo Skrynios... : filistinai, regis, nuvokia, kad izraeliečiai turi tik vieną Dievą.
111 Sam 5,12: ... skauduliai... : su nuožmia galvijų maro epidemija susijusios apraiškos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 5