BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 31

 Pirmoji Samuelio knyga
  
 Gilboos kalno mūšis ir Sauliaus mirtis
  
1 Sam 31

1 Filistinai išėjo į mūšį su Izraeliu, o Izraelio vyrai bėgo nuo filistinų. Daug jų krito mirtinai sužeisti ant Gilboos kalno. 2 Filistinai pasivijo Saulių ir jo sūnus. Sauliaus sūnus – Jonataną, Abinadabą ir Malchišuą – filistinai nukovė. 3 Mūšis siautėjo aplink Saulių. Keletas lankininkų į jį pataikė ir jį sunkiai sužeidė. 4 Tuomet Saulius savo ginklanešiui tarė: „Išsitrauk iš makšties kalaviją ir nudurk mane, kad neapipjaustytieji manęs nenudurtų ir manęs neišjuoktų“. Bet jo ginklanešys tai daryti atsisakė, nes buvo klaiko apimtas. Saulius tad pačiupo savo paties kalaviją ir ant jo užsismeigė. 5 [i1]Ir ginklanešys, matydamas Saulių mirusį, puolė ant savo kalavijo ir mirė su juo. 6 Taigi tą pačią dieną drauge mirė Saulius, jo trys sūnūs ir jo ginklanešys. 7 Kai Izraelio vyrai, esantieji kitoje slėnio pusėje ir anapus Jordano, pamatė, kad Izraelio vyrai pabėgę iš mūšio ir Saulius bei jo sūnūs mirę, jie paliko savo miestus ir bėgo. O filistinai atėjo ir juos užėmė.

8 Kitą dieną filistinai, atėję žuvusiųjų apiplėšti, rado Saulių ir jo tris sūnus, kritusius ant Gilboos kalno. 9 Jie nukirto jam galvą, paėmė ginklus ir siuntė pasiuntinius per visą filistinų kraštą nunešti geros žinios savo stabų šventykloms ir žmonėms. 10 Jo ginklus padėjo į Aštarotės šventyklą, o jo kūną pakabino ant Bet-Šano sienos. 11 Bet kai Jabeš-Gileado gyventojai išgirdo, ką filistinai buvo padarę Sauliui, 12 visi jų ištikimi vyrai leidosi į kelionę ir, žygiavę visą naktį, nuėmė Sauliaus kūną ir kūnus jo sūnų nuo Bet-Šano sienos. Parnešę į Jabešą, juos ten sudegino.[i2] 13 Tuomet jie paėmė jų kaulus ir palaidojo juos po tamarisko medžiu Jabeše. Jie pasninkavo septynias dienas.

  
Išnašos:
11 Sam 31,5: Savižudybė Šventajame Rašte yra retas dalykas. Žr. 2 Sam 17,23; 1 Kar 16,18; Mt 27,5.
21 Sam 31,12: Mirusiųjų kūnų deginimas nebuvo įprastas Izraelyje, nors Kanaane šis paprotys ir buvo žinomas prieš izraeliečių atėjimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 31