BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 29

 Pirmoji Samuelio knyga
  
 Filistinų vadai atmeta Dovydą
  
1 Sam 29

1 [i1]Filistinai telkė visas savo pajėgas prie Afeko, o izraeliečiai buvo pasistatę stovyklą palei šaltinį prie Jezrėelio. 2 Filistinų didžiūnai atžygiavo, kiekvienas eidamas su savo šimtinės ar tūkstančio gretomis. Dovydas ir jo vyrai atžygiavo eitynių gale, eidami su Achišu. 3 Filistinų vadai klausė: „Ką čia veikia tie hebrajai?“ Achišas filistinų vadams paaiškino: „Na, tai Dovydas, Izraelio karaliaus Sauliaus tarnas. Jis yra buvęs pas mane metus su viršum, ir aš negaliu jam nieko prikišti nuo to laiko, kai jis pabėgo nuo Sauliaus, iki šios dienos“. 4 Filistinų vadai pyko ant jo. „Siųsk tą vyrą atgal, – jam tarė, – tegrįžta į vietą, kurią jam esi paskyręs. Į mūšį jis su mumis nežygiuos, kitaip mūšyje jis gali tapti mums priešu. Juk kaip kitaip galėtų šis vyrukas atgauti savo valdovo malonę? Ar ne šių vyrų galvomis? 5 Argi tai ne Dovydas, apie kurį jie šokdami dainuoja:

'Saulius užmušė savo tūkstančius,

o Dovydas savo dešimtis tūkstančių?'“

6 Tada Achišas, pasišaukęs Dovydą, jam tarė: „Kaip gyvas VIEŠPATS,[i2] tu esi doras vyras, ir man atrodo tinkama, kad žygiuotumei į mūšį ir iš mūšio su manimi, nes neradau tavyje nieko pikta nuo tavo atėjimo pas mane dienos iki šios dienos. Nepaisant to, kiti didžiūnai tavęs nepriima. 7 Dabar tad grįžk atgal ramybėje. Nedaryk nieko, kas būtų pikta filistinų didžiūnų akyse“.

8 Bet Dovydas tarė Achišui: „Ką padariau? Kuo neįtiko tavo tarnas nuo dienos, kurią pasirodžiau prieš tave, iki šios dienos, kad negaliu eiti ir kovoti su viešpaties karaliaus priešais?“ 9 Atsakydamas Dovydui, Achišas tarė: „Aš žinau, kad mano akyse esi taip tinkamas, kaip Dievo angelas. Bet, nepaisant to, filistinų vadai pasakė: 'Į mūšį su mumis jis nežygiuos!' 10 Dabar tad atsikelk anksti rytą, tu ir su tavimi atėjusieji tavo valdovo tarnai, ir žygiuok į vietą, kurią tau paskyriau. Neimk į širdį niekingų pastabų, nes tu buvai tinkamas mano tarnyboje! Leiskitės į kelionę anksti rytą, išvykite, kai tik prašvis“. 11 Dovydas tad anksti rytą leidosi į kelionę, su savo vyrais grįždamas į filistinų žemę. O filistinai nužygiavo į Jezrėelį.

  
Išnašos:
11 Sam 29,1: Filistinai telkėsi prie Afeko – prie vietos, kur kadaise, karų pradžioje, jie buvo paėmę į nelaisvę Skrynią (žr. 1 Sam 4,1), o izraeliečiai buvo susitelkę prie Jezrėelio, tolokai nuo jų – Esdraelono lygumoje.
21 Sam 29,6: Kaip gyvas VIEŠPATS... : Achišas prisiekia Dovydo Dievo vardu iš pagarbos Dovydui. Žr. taip pat 9-ąją eilutę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 29