BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 27

 Pirmoji Samuelio knyga
  
1 Sam 27

Dovydas – bėglys Gate

1 [i1]„Vieną dieną, – sakė Dovydas sau širdyje, – aš tikrai žūsiu nuo Sauliaus rankos. Nieko geresnio nelieka man, kaip gelbėtis filistinų krašte. Saulius tada nustos manęs ieškoti visoje Izraelio žemėje, ir aš išsigelbėsiu iš jo rankų“. 2 Dovydas tad leidosi į kelionę drauge su savo šešiais šimtais vyrų ir perėjo pas Maocho sūnų Gato karalių Achišą. 3 Dovydas ir jo vyrai gyveno pas Achišą Gate, kiekvienas su savo šeima, o Dovydas su savo dviem žmonomis – Ahinoama Jezrėeliete ir Abigaile iš Karmelio, Nabalo našle. 4 Kai Sauliui buvo pranešta, kad Dovydas yra pabėgęs į Gatą, jis daugiau jo nebeieškojo.

5 Dovydas kreipėsi į Achišą: „Jei radau malonę tavo akyse, tegu būna man duota vieta gyventi viename iš miestelių. Kam gi turėtų tavo tarnas gyventi su tavimi karališkajame mieste?“ 6 Tą dieną Achišas jam davė Ziklagą. Užtat Ziklagas[i2] ir priklauso Judo karaliams iki šios dienos. 7 Filistinų žemėje Dovydas išgyveno vienerius metus ir keturis mėnesius.

8 [i3]Dovydas ir jo vyrai eidavo ir užpuldavo gešuritus, gizritus ir amalekitus – tautas, gyvenusias krašte nuo Telamo iki pat Šuro ir Egipto žemės. 9 Kada tik Dovydas užpuldavo kokią vietovę, jis nepalikdavo gyvo nei vyro, nei moters, pasigrobdavo kaimenes ir bandas, asilus, kupranugarius bei drabužius ir sugrįždavo pas Achišą. 10 Kai Achišas paklausdavo: „Kur šiandien darei žygį?“ – Dovydas atsakydavo: „Prieš Jerahmėelio klano Negebą“ ar: „Prieš kenitų Negebą“. 11 Dovydas nepalikdavo gyvo nei vyro, nei moters parvesti į Gatą, nes sau sakė: „Jie galėtų mus išduoti ir pasakyti: 'Dovydas tai ir tai padarė'“. Taip Dovydas darė, ir toks buvo jo paprotys visą laiką, kai jis gyveno filistinų žemėje. 12 Achišas Dovydu pasitikėjo. „Jo tauta – Izraelis – tikrai jo nekenčia, – sakė sau, – amžinai jis bus man pavaldus“.

  
Išnašos:
11 Sam 27,1-27,12: Dovydas tapo filistinų vasalu. Sprendžiant iš 10-12 eilučių, atrodo, kad jis apgaudinėjo filistinus, tačiau 1 Sam 29,8 jis, regis, pabrėžia savo ištikimybę Achišui. Iš tikrųjų padėtis taip pasikeitė, kad Dovydui nebereikėjo imtis žygių savo ištikimybei įrodyti. Žr. 1 Sam 29,1-11.
21 Sam 27,6: ... Ziklagas priklauso Judo karaliams: kaip asmeniška nuosavybė, išskirta iš giminių paveldo. Ir Jeruzalė turėjo panašias teises. Žr. 2 Sam 5,7-9.
31 Sam 27,8-27,12: Dovydas užpuldinėjo tolimesnes ir izraeliečiams priešiškas tautas, dėdamasis, kad jis užpuola savo paties ar izraeliečiams draugiškas tautas, gyvenusias Negebe – pietinėje Palestinoje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 27