BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 26

 Pirmoji Samuelio knyga
  
1 Sam 26

2 Saulius tad tuojau pat nužygiavo į Zifo dykumą drauge su trimis tūkstančiais rinktinių Izraelio vyrų ieškoti Dovydo Zifo tyruose. 7 Dovydas ir Abišajis tad atėjo prie kareivių nakčia, žiūri, Saulius kietai miega užkardos viduje, jo ietis įsmeigta į žemę prie jo galvos, o Abneris ir kareiviai aplink jį miega. 8 „Šiandien VIEŠPATS padavė tau į rankas tavo priešą! – tarė Abišajis Dovydui. – Leisk tad man vienu ieties smūgiu prismeigti jį prie žemės. Dusyk jam smogti man nereikės“. 9 Bet Dovydas Abišajui atsakė: „Neužmušk jo, nes kas gali pakelti ranką prieš VIEŠPATIES pateptąjį[i3] ir būti be kaltės?“ 12 Taigi Dovydas pasiėmė ietį bei vandens ąsotį, buvusius Sauliui prie galvos, ir jiedu pasitraukė. Nė vienas to nematė ir nepajuto, nė vienas nepabudo, nes visi miegojo. Kietas miegas iš VIEŠPATIES buvo juos apėmęs.

13 Dovydas, perėjęs į kitą šlaitą, atsistojo ant tolimos kalvos viršūnės. Tarp jų buvo didelis nuotolis. 22 Atsakydamas Dovydas tarė: „Štai ietis, o karaliau! Atsiųsk vaikiną jos paimti. 23 VIEŠPATS atlygina kiekvienam, kuris yra teisus ir ištikimas. Šiandien VIEŠPATS padavė tave man į rankas, bet aš nepakėliau rankos prieš VIEŠPATIES pateptąjį.

  
Išnašos:
11 Sam 26,1-26,25: Šis pasakojimas apie Dovydą ir Saulių yra panašus į pasakojimą 1 Sam 23,15-24,22 skaitinyje. Turime arba du panašius įvykius, kuriems žodiniame ir rašytame tikėjimo kraityje buvo duota panaši apybrėža, arba du panašius pasakojimus apie tą patį įvykį. Vienas ir kitas pasakojimas pabrėžia Dovydo kilnų elgesį su priešu.
21 Sam 26,6: Abneris, Joabas ir Abišajis turėjo svarbų vaidmenį vėlesnėje Dovydo karaliavimo istorijoje (žr. 2 Samuelio knygą). Hetitas Ahimelechas buvo skirtingas asmuo nuo kunigo Ahimelecho, apie kurį pasakojama 1 Sam 21 skyriuje.
31 Sam 26,9: ... VIEŠPATIES pateptąjį: hebrajiškai VIEŠPATIES mesiją, o graikiškai VIEŠPATIES kristų. Žr. 1 Sam 10,1. Aliejus, naudotas karaliui patepti, buvo iš alyvų. Nors kartais buvo patepami ir kunigai (žr. Iš 29,7) ir pranašai (žr. 1 Kar 19,16), tepimo apeiga buvo svarbesnė karaliui, negu kunigui ir pranašui. Karalius buvo imta vadinti Viešpaties pateptaisiais.
41 Sam 26,19: ... VIEŠPATIES pavelde: Izraelio žemėje (žr. Įst 32,8-10), ypatingoje Dievo globoje. Pažado Žemė – Šventoji Žemė – yra vieta, kurioje VIEŠPATS Dievas galėjo būti laisvai garbinamas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 26