BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 2

 Pirmoji Samuelio knyga
  
1 Sam 2

Hanos giesmė

1 [i1]Hana meldėsi, tardama:

„Mano širdis džiūgauja VIEŠPATYJE,

mano jėga[i2] yra mano Dievo išaukštinta.

Mano burna juokiasi iš priešų;

džiaugiuosi savo pergale.

4 Galiūnų lankai yra sulaužomi,

o silpnieji juosiasi jėga.

5 Kadaise buvę sotūs turi tarnauti už duoną,

o alkanieji daugiau nebealksta.

Bevaisė pagimdė septynis,[i4]

o daugelio vaikų motina yra vieniša.

6 [i5]VIEŠPATS dalija mirtį ir duoda gyvastį;

nuveda į Šeolą ir prikelia.

7 VIEŠPATS suvargina ir praturtina;

jis nužemina, jis ir išaukština.

8 Jis ištraukia vargšą iš dulkių,

pakelia skurdžių iš šiukšlyno,

pasodina jį su didžiūnais,

suteikia jam garbingą paveldo sostą.

Nes VIEŠPAČIUI priklauso žemės stulpai,[i6]

ant jų jis padėjo pasaulį.

  
Išnašos:
11 Sam 2,1-2,10: Įkvėptiesiems autoriams ir redaktoriams buvo įprasta įterpti į pasakojimą poemas. Poemos gali būti ankstesnės ir vėlesnės negu istorinis pasakojimo kontekstas. Šiame pasakojime poema, rodos, yra daug vėlesnė. Ji yra tautinė padėkos psalmė ir tapo literatūriniu modeliu Marijos padėkos giesmei – Magnificat – Naujajame Testamente (žr. Lk 1,46-55). Giesmė priskiriama Hanai, Samuelio motinai, kaip padėka Dievui, nes ši, buvusi ilgai nevaisinga, pagimdė sūnų. Ji šlovina Dievą, nes jis padeda silpniesiems, sutramdo galiūnus bei pakelia prislėgtuosius ir yra vienintelis tikros galybės šaltinis. Giesmė baigiasi malda už karalių (žr. 10-ąją eilutę).
21 Sam 2,1: ... mano jėgamano ragas, t. y. įvaizdis keliančio galvą raguočio. Šios psalmės aš/mano yra ir tauta – Sandoros bendrija, ir pavienis asmuo – Hana. Bendrija ir pavienis žmogus yra dažnai sutapatinami.
31 Sam 2,2: ...nėra Uolos kaip mūsų Dievas: uolos įvaizdžiu Šventasis Raštas rodo Dievo reikšmę žmogui. Nematomas Dievas, kaip ir matoma gamtoje uola, yra tvirtas ir amžinas. Ant uolos saugu; ant uolos galima ilsėtis. Su Dievu yra saugu, esant su juo ilsimasi.
41 Sam 2,5: ... bevaisė pagimdė septynis: septyni yra stambios šeimos įvaizdis. Hana, rodos, teturėjo tik šešis vaikus (žr. 21-ąją eilutę).
51 Sam 2,6-2,7: Dievo rankoje visas žmogaus gyvenimas! ... duoda gyvastį sietina su gimimu, o ne su prisikėlimu. Šeol{as} – mirusiųjų vieta po žeme, panašiai kaip graikų Hadas (žr. Iz 14,9-21).
61 Sam 2,8: ... žemės stulpai: žemė buvo laikoma didžiule, ant stulpų padėta platforma.
71 Sam 2,9: Mintis, kad geriesiems seksis, o blogieji kentės šiame pasaulyje, buvo vyraujanti tiesa prieštremtinėje Sandoros bendrijoje. Žr. Pat 3,9-10; 5,22-23. Įkvėptieji Jobo ir Koheleto knygų autoriai buvo šios tiesos kritikai.
81 Sam 2,10: Karalius ir Pateptasis šiame kontekste siejasi su istoriškąja izraeliečių monarchija.
91 Sam 2,10: Karalius ir Pateptasis šiame kontekste siejasi su istoriškąja izraeliečių monarchija.
101 Sam 2,12-2,26: Nedoras Elio sūnų elgesys supriešinamas Samuelio dvasiniam brendimui. Žr. 1 Sam 3.
111 Sam 2,22: ... į Susitikimo palapinę... : izraeliečių šventykla Šilo’e buvo pastatas. Atrodo, kad užuomina apie Susitikimo palapinę yra atklydusi į šią vietą iš Išėjimo knygos (žr. 38,8).
121 Sam 2,25: ... jie tėvo balso klausyti, nenorėjo, nes VIEŠPATS norėjo juos nubausti... : Dievas sukietina žmogaus širdį; žmogus nenori klausyti Dievo. Be Dievo žmogus, kūrinys, negali nieko padaryti, bet žmogus, kūrinys, yra atsakingas už savo nuosprendį, nes turi laisvą valią. Šios dvi tiesos yra pabrėžiamos Šventajame Rašte. Žr. Iš 4,21; Joz 11,20; Iz 6,9-10. Elio sūnūs buvo nepataisomi, Dievas leido jiems patirti jų elgesio padarinius.
131 Sam 2,27: ... tavo protėvio namams... : užuomina apie Aaroną.
141 Sam 2,28: ... efodą
151 Sam 2,33: ... vieno iš tavo palikuonių... : užuomina apie Abjatarą, pabėgusį iš Nobo (žr. 1 Sam 22,18-23; 1 Kar 2,26-27).
161 Sam 2,35: ... ištikimą kunigą... : užuomina apie vyriausiąjį kunigą Zadoką. Žr. 2 Sam 8,17; 15,24; 1 Kar 1,8; 2,35.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 2