BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 19

 Pirmoji Samuelio knyga
  
1 Sam 19

Saulius persekioja Dovydą

1 [i1]Saulius kalbėjo savo sūnui Jonatanui ir visiems dvariškiams, kad reikėtų Dovydą užmušti. O Sauliaus sūnus Jonatanas Dovydą buvo labai pamėgęs. 2 Jonatanas tad pasakė Dovydui: „Mano tėvas Saulius nori tave žūtbūt užmušti. Prašyčiau rytoj rytą pasisaugoti. Dink iš akių ir nesirodyk! 3 O aš išėjęs stovėsiu šalia savo tėvo lauke, kuriame būsi ir tu, ir kalbėsiu savo tėvui apie tave. Jei ką nors sužinosiu, tau pasakysiu“. 4 Jonatanas savo tėvui Sauliui apie Dovydą kalbėjo gerai. Jam sakė: „Karalius neturėtų nusidėti savo tarnui Dovydui, nes jis tau nėra nusidėjęs. Priešingai, jo žygiai yra buvę tau labai naudingi. 5 Jis statė savo gyvybę į pavojų ir užmušė filistiną, o VIEŠPATS suteikė per jį didelę pergalę visam Izraeliui. Pats matei ir džiaugeisi. Kodėl tad, užmušdamas Dovydą be priežasties, turėtumei užsitraukti kaltę išliedamas nekalto žmogaus kraują?“ 6 Saulius paklausė Jonatano balso ir prisiekė: „Kaip gyvas VIEŠPATS, jis nebus užmuštas!“ 7 Jonatanas pasišaukė Dovydą ir visa tai jam pasakė. Tada Jonatanas nuvedė Dovydą pas Saulių, ir jis tarnavo kaip pirma.

8 Vėl kilus karui, Dovydas išžygiavo kovoti su filistinais. Jis taip smarkiai juos užpuolė, kad jie nuo jo bėgo. 9 Todėl pikta dvasia iš VIEŠPATIES apėmė Saulių. Tuo metu jis sėdėjo savo namuose su ietimi rankoje, o Dovydas grojo lyra. 10 Saulius bandė prismeigti ietimi Dovydą prie sienos, bet Dovydas išvengė Sauliaus smūgio, ir ietis įsmigo į sieną. Dovydas ištrūko ir išsigelbėjo tą naktį.[i2]

Michalė išgelbsti Dovydą

11 Saulius siuntė pasiuntinius prie Dovydo namų jo tykoti ir ryto metą užmušti. Tačiau Dovydo žmona Michalė jam tarė: „Jei šiąnakt savo gyvasties negelbėsi, rytoj būsi užmuštas“. 12 Michalė tad Dovydą nuleido žemyn pro langą. Jis išsigelbėjo ir pabėgo. 13 Tada Michalė, paėmusi namų stabą, paguldė jį lovoje, padėjo prie galvos ožkų vilnos pagalvę ir apklojo jį drabužiais. 14 Kai Saulius atsiuntė pasiuntinius Dovydo suimti, ji sakė: „Jis serga“. 15 Tačiau Saulius išsiuntė pasiuntinius atgal, kad jie patys Dovydą pamatytų. „Atneškite jį pas mane su lova, – jis įsakė, – aš jį užmušiu!“ 16 Įėję pasiuntiniai lovoje rado namų stabą su pagalve iš ožkų vilnos prie galvos. 17 Saulius Michalei tarė: „Kodėl tu mane taip apgavai? Tu padėjai mano priešui pabėgti!“ – „Dėl to, – atsakė Michalė, – kad jis man sakė: 'Padėk man pabėgti, kitaip aš tave užmušiu'“.

Dovydas ir Samuelis Ramoje

18 Dovydas pabėgo ir išsigelbėjo. Atėjęs pas Samuelį į Ramą, jis papasakojo jam visa, ką Saulius buvo jam padaręs. Jis ir Samuelis nuėjo ir apsistojo prie Najotų. 19 Sauliui buvo pranešta: „Dovydas yra prie Najotų Ramoje“.[i3] 20 Tada Saulius išsiuntė pasiuntinius Dovydo suimti. Pamačius būrį pranašų, kurie kalbėjo dvasios pagauti, su Samueliu, stovinčiu tarp jų kaip vadu, Sauliaus pasiuntinius apėmė Dievo dvasia, ir jie kalbėjo dvasios pagauti. 21 Kai Sauliui buvo apie tai pranešta, Saulius išsiuntė kitus pasiuntinius, ir jie kalbėjo dvasios pagauti. Saulius siuntė vėl – trečią kartą – pasiuntinius, ir jie kalbėjo dvasios pagauti. 22 Tada jis pats nuėjo į Ramą. Atėjęs prie didžiosios vandens talpyklos, esančios Seku'e,[i4] jis klausė: „Kur yra Samuelis ir Dovydas?“ Jam buvo pasakyta, kad jie yra prie Najotų Ramoje. 23 Jis ėjo ten – Najotų Ramoje link, ir jį apėmė Dievo dvasia. Eidamas jis kalbėjo dvasios pagautas, kol pasiekė Najotus Ramoje. 24 Nusivilkęs drabužius, ir jis kalbėjo dvasios pagautas Samuelio akivaizdoje. Jis gulėjo nuogas visą tą dieną ir visą tą naktį. Todėl ir sakoma: „Argi ir Saulius yra tarp pranašų?“

  
Išnašos:
11 Sam 19,1-19,7: Šis epizodas nesiderina su pasakojimu 20-ajame skyriuje, kur Jonatanas dar nieko nežino apie savo tėvo norą užmušti Dovydą. Atrodo, kad tai yra du skirtingi pasakojimai apie Jonatano žygius Dovydo labui.
21 Sam 19,10: ... išsigelbėjo tą naktį: Dovydo vedybų naktį. Atrodo, kad pasakojimas, skaitomas šiame 1 Sam 19,11-17 skaitinyje, iš pradžių ėjo po 1 Sam 18,29 teksto.
31 Sam 19,19: ... prie Najotų Ramoje: Najotai – pranašų būrio buveinė Ramos mieste.
41 Sam 19,22: ... Seku’e: vietovė Ramoje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 19