BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 12

 Pirmoji Samuelio knyga
  
1 Sam 12

Samuelio atsisveikinimo kalba

1 Tada Samuelis kreipėsi į visą Izraelį: „Tikėkit manimi, klausiau jūsų balso visame, ko jūs iš manęs prašėte, ir paskyriau karalių jums valdyti. 2 Štai karalius nuo dabar jus ves. O aš pasenau ir pražilau, turiu sūnus tarp jūsų. Aš buvau jūsų vadas nuo savo jaunystės iki šios dienos. 3 Štai aš! VIEŠPATIES akivaizdoje ir jo pateptojo akivaizdoje liudykite prieš mane! Kieno esu aš paėmęs jautį? Ir kieno esu paėmęs asilą? Ką esu aš apgavęs ar apiplėšęs? Iš kieno rankos esu aš paėmęs kyšį, kad nematyčiau jo kaltės? Liudykite prieš mane, jums atsilyginsiu“. 4 Jie atsakė: „Tu mūsų nei apgavai, nei apiplėšei ir nieko nepaėmei iš kieno nors rankos“. 5 Jis tad jiems tarė: „Taigi VIEŠPATS šiandien yra jums liudytojas, ir jo pateptasis yra liudytojas, kad neradote nieko mano rankoje“. Ir jie sutiko: „Jis yra liudytojas!“

6 Tęsdamas Samuelis tarė žmonėms: „Liudytojas yra VIEŠPATS, kuris paskyrė Mozę bei Aaroną ir išvedė jūsų protėvius iš Egipto žemės. 7 Todėl dabar stokitės, aš eisiu į teismą su jumis VIEŠPATIES akivaizdoje ir atpasakosiu jums visus VIEŠPATIES gerumo darbus, padarytus jums ir jūsų protėviams. 8 Kai Jokūbas nuėjo į Egiptą ir egiptiečiai juos engė, tada jūsų protėviai šaukėsi VIEŠPATIES; VIEŠPATS pasiuntė Mozę ir Aaroną, kurie išvedė juos iš Egipto ir apgyvendino šioje vietoje. 9 [i1]Bet jie užmiršo VIEŠPATĮ, savo Dievą. Užtat jis padavė juos į rankas Siseros, Hazoro karaliaus Jabino kariuomenės vado, į rankas filistinų ir į rankas Moabo karaliaus. Jie su jais kariavo. 10 Tada jie šaukdavosi VIEŠPATIES, tardami: 'Nusidėjome, nes palikome VIEŠPATĮ ir garbinome Baalus ir Aštarotes.[i2] Bet dabar išgelbėk mus iš mūsų priešų rankos, ir mes tau tarnausime!' 11 Užtat VIEŠPATS siuntė Jerub-Baalą ir Bedaną, ir Jeftą, ir Samuelį; jis išgelbėjo nuo jus apsupusių priešų, ir jūs saugiai gyvenote. 12 Bet, matydami, kad amoniečių karalius Nahašas atžygiuoja prieš jus, man sakėte: 'Ne! Karalius mus turi valdyti!' – nors VIEŠPATS, jūsų Dievas, buvo jūsų karalius.

Įspėjimai žmonėms ir karaliui

13 Puiku, VIEŠPATS paskyrė jums karalių! Štai čia yra karalius, kurį išsirinkote, kurio prašėte.

14 Jei bijosite VIEŠPATIES, tarnausite jam, klausysite jo balso ir nemaištausite prieš VIEŠPATIES įsakymą, jei jūs ir jus valdantis karalius seksite VIEŠPAČIU, savo Dievu, – bus puiku! 15 Bet jei neklausysite VIEŠPATIES balso ir maištausite prieš VIEŠPATIES įsakymą, tuomet VIEŠPATIES ranka bus prieš jus ir prieš jūsų karalių. 16 Dabar tad būkite pasiruošę pamatyti nuostabų dalyką, kurį VIEŠPATS padarys jūsų akyse. 17 [i3]Argi ne kviečiapjūtė šiandien? Aš šauksiuosi VIEŠPATIES, kad siųstų perkūnijos ir lietaus. Tuomet jūs suprasite ir matysite, kokį nedorą dalyką jūs darėte VIEŠPATIES akyse, prašydami sau karaliaus“. 18 Samuelis šaukėsi VIEŠPATIES, ir VIEŠPATS tą dieną atsiuntė perkūnijos ir lietaus. O visi žmonės didžiai bijojo VIEŠPATIES ir Samuelio.

19 Visi žmonės Samueliui sakė: „Užtark savo tarnus pas VIEŠPATĮ, savo Dievą, kad nenumirtume, nes prie visų savo nuodėmių pridėjome dar ir tą nedorą dalyką: reikalavome karaliaus“. 20 Samuelis žmonėms tarė: „Nebijokite! Iš tikrųjų visus tuos nedorus dalykus jūs esate padarę, tačiau nesigręžkite nuo VIEŠPATIES, savo Dievo, bet tarnaukite VIEŠPAČIUI visa savo širdimi. 21 Nesigręžkite vaikytis beverčių daiktų, nenešančių naudos ir negalinčių išgelbėti, nes jie yra beverčiai. 22 Savo didžio vardo dėlei neatmes VIEŠPATS savo tautos, nes VIEŠPAČIUI patiko padaryti jus sau tauta. 23 Be to, gink Dieve nusidėti VIEŠPAČIUI ir liautis melstis už jus. Aš ir toliau mokysiu jus gero ir doro kelio. 24 Tik jūs turite garbinti VIEŠPATĮ ir jam ištikimai visa širdimi tarnauti, nes matėte, kokių didžių dalykų jis yra jums padaręs. 25 Bet jei užsispirsite ir toliau nedorai elgtis, ir jūs, ir jūsų karalius pražūsite“.

  
Išnašos:
11 Sam 12,9-12,11: Panašumas į deuteronomistinę Teisėjų knygos sąrangą. Žr. Ts 4,2-3.
21 Sam 12,10: ... garbinome Baalus ir Aštarotes: žr. 1 Sam 7,3-4.
31 Sam 12,17: Lietus kviečiapjūtės metu būtų tas pat kaip sniegas vasarą (žr. Pat 26,1). Kviečiapjūtė vyksta vasaros pradžioje, lietaus galima laukti tik rudenį.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 12