BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 11

 Pirmoji Samuelio knyga
  
1 Sam 11

1 Maždaug po mėnesio} amonietis Nahašas atžygiavo ir apgulė Jabeš-Gileadą. Jabešo vyrai Nahašui tarė: „Sudaryk su mumis sandorą, ir mes tau tarnausime“. 2 Bet amonietis Nahašas atsakė: „Tik šitaip aš sudarysiu su jumis sandorą, būtent išlupdamas kiekvienam iš jūsų dešinę akį! Šitaip aš užtrauksiu gėdą visam Izraeliui!“ 3 Jabešo seniūnai jam kalbėjo: „Duok mums septynias dienas atsikvėpti, kad galėtume pasiųsti pasiuntinius į visą Izraelį. Jei neatsiras, kas mus gelbėtų, mes tau pasiduosime“. 4 Atėję į Sauliaus Gibeą, pasiuntiniai perdavė šiuos žodžius žmonėms. Visi žmonės aimanavo.

5 Kaip tik tuo metu, varydamas jaučius, iš laukų sugrįžo Saulius. „Kodėl žmonės verkia?“ – klausė Saulius. Jie tad pakartojo jam žinią apie Jabešo gyventojus. 6 Klausantis šių žodžių, Saulių pagavo VIEŠPATIES dvasia ir jis labai įniršo. 7 Paėmęs jungą jaučių, jis sukapojo juos į gabalus ir išsiuntė per pasiuntinius į visą Izraelio žemę su įspėjimu: „Taip bus padaryta su jaučiais kiekvieno, kuris tik neateis sekti paskui Saulių ir Samuelį!“ VIEŠPATIES baimė apėmė žmones, ir jie atėjo visi kaip vienas. 8 Jam sutelkus juos prie Bezeko, izraeliečių buvo trys šimtai tūkstančių, o iš Judo trisdešimt tūkstančių. 9 O atėjusiems pasiuntiniams buvo pasakyta: „Taip jūs kalbėsite Jabeš-Gileado vyrams: 'Rytoj, saulei pradėjus kaitinti, jūs būsite išgelbėti'“. Pasiuntiniai sugrįžę pranešė tai Jabeš-Gileado gyventojams. Šie apsidžiaugė. 10 Tada Jabešo gyventojai tarė amoniečiams: „Rytoj pasiduosime jums, galėsite daryti su mumis, kas tik jums patiks“.

11 Kitą dieną Saulius išdėstė kariuomenę į tris būrius. Rytmečio sargybos metu jie įsiveržė į stovyklą ir tol kirto amoniečius, kol įkaito diena. Išlikusieji gyvi buvo taip išblaškyti, kad niekur neliko dviejų vienoje vietoje.

Žmonės priima Saulių karaliumi

12 [i1]Žmonės tad kalbėjo Samueliui: „Kas drįso sakyti: 'Nejau Saulius bus mūsų karalius'? Paduokite juos mums, mes juos nubausime mirtimi“. 13 Bet Saulius atsakė: „Šiandien nė vienas nebus nubaustas mirtimi, nes šiandien VIEŠPATS suteikė Izraeliui išgelbėjimą“.

14 Samuelis tarė žmonėms: „Eikit šen! Eime į Gilgalą ir ten pradėkime karaliaus valdžią“. 15 Visi žmonės tada nuėjo į Gilgalą ir ten, Gilgale, VIEŠPATIES akivaizdoje paskelbė Saulių karaliumi. Ten jie atnašavo VIEŠPATIES akivaizdoje bendravimo aukas; ten Saulius ir visi izraeliečiai šventė su didžiu džiaugsmu.

  
Išnašos:
11 Sam 11,12-11,14: Šiomis eilutėmis knygos redaktorius suderino pasakojimą apie Sauliaus pripažinimą karaliumi Mizpoje (žr. 1 Sam 10,17-24) su pasakojimu apie viešą paskelbimą prie Gilgalo (žr. 1 Sam 11,15) po amoniečių nugalėjimo (žr. 1 Sam 10,27b-11,11).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 11