BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 1

 Pirmoji Samuelio knyga
  
 A. PASKUTINIŲ TEISĖJŲ – ELIO IR SAMUELIO ISTORIJA
  
 Samuelio gimimas
  
1 Sam 1

24 Kai nujunkė, ji pasiėmė jį drauge su treigiu jaučiu, efa miltų bei vynmaišiu vyno ir, nors jis buvo dar labai jaunas, atvedė jį į VIEŠPATIES Namus Šilo'e. 25 Atnašavę jautį, jie nuvedė berniuką pas Elį. 26 „Prašyčiau atleisti, mano viešpatie! Kaip tu esi gyvas, mano viešpatie, aš esu ta moteris, kuri čia tavo akivaizdoje stovėjo, melsdamasi VIEŠPAČIUI. 27 Dėl šito berniuko aš meldžiausi. VIEŠPATS man suteikė, ko iš jo prašiau. 28 Todėl aš savo ruožtu skolinu jį VIEŠPAČIUI. Kol gyvas, jis bus paskolintas VIEŠPAČIUI“.

Ir ji paliko jį ten VIEŠPAČIUI.[i8]

  
Išnašos:
11 Sam 1,1-1,28: Pasakojimas apie bevaisę moterį, savo vėlesniame gyvenime pagimdžiusią nepaprastą palikuonį, kaip ypatingą malonę iš Dievo, pasirodo keletą kartų Šventajame Rašte. Be Hanos, minima Sara (Pr 17,16-19), Rebeka (Pr 25,21-26), Rachelė (Pr 29,31; 30,22-24), Samsono motina (Ts 13,2-5) ir Elzbieta (Lk 1,5-17). Neįprastas gimimas buvo laikomas nuoroda į to asmens svarbą vėlesniame jo gyvenime.
21 Sam 1,2: Jis turėjo dvi žmonas: dvipatystė Senojo Testamento laikais nebuvo įprastas reiškinys, bet buvo leidžiama (žr. Įst 21,15-17).
31 Sam 1,3: Šilo’ą... : nūdien Seilun{as} maždaug 19 km į pietus nuo Nablus miesto. Šilo[as] buvo Sandoros Skrynios vieta Teisėjų Iaikotarpiu. Žr. Joz 18,1; Ts 21,19; Jer 7,12; Ps 78,60.
41 Sam 1,3: ... Galybių VIEŠPAČIUI … : vienas iš svarbių Sandoros Dievo – Jahvės titulų. Jis apima Kūrėjo dangaus skliauto galybes – saulę, mėnulį bei žvaigždes ir Viešpaties tautą kare... .
51 Sam 1,11: ... nazirą... : pažodžiui pašvęstą. Žr. Sk 6,1-5 paaiškinimą.
61 Sam 1,11: … nei vyno, nei svaigių gėrimų jis negers... : pagal Septuagintos Kumrano rankraštį (Q Ms 1,22).
71 Sam 1,19-1,28: Malda buvo išklausyta ir pažadas įvykdytas. Hebrajiškasis žodis prašiau (žr. 20-ąją eilutę) reiškia ir pa{si}skolinau. Atrodo, kad šis žodis turi būti susietas su žodžiais skolinu ir paskolintas (žr. 28-ąją eilutę). Hana buvo prašiusi, t. y. pasiskolinusi savo sūnų iš Dievo, užtat ji paskolino jį atgal Dievui, kurio malone jis buvo jai duotas.
81 Sam 1,28: ... ji paliko jį ten VIEŠPAČIUI: pagal Septuagintos Kumrano rankraštį ir Septuagintą (1 Sam 2,11).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 1