BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 1

 Pirmoji Samuelio knyga
  
 A. PASKUTINIŲ TEISĖJŲ – ELIO IR SAMUELIO ISTORIJA
  
 Samuelio gimimas
  
1 Sam 1

1 [i1]Ramatajimuose gyveno kažkoks vyras, zufitas iš Efraimo aukštumų, vardu Elkana, efratiečio Zufo sūnaus Tohu'o sūnaus Elihu'o sūnaus Jerohamo sūnus. 2 Jis turėjo dvi žmonas.[i2] Vienos vardas buvo Hana, o kitos Penina. 3 Tas vyras kasmet eidavo iš savo miesto į Šilo'ą[i3] pagarbinti ir atnašauti aukų Galybių VIEŠPAČIUI.[i4] Ten du Elio sūnūs – Hofnis ir Finehas – buvo VIEŠPATIES kunigai.

4 Vieną tokią dieną Elkana atnašavo auką. Jis duodavo dalį savo žmonai Peninai ir jos sūnums bei dukterims, 5 bet Hanai jis duodavo dvigubą dalį, nes Haną jis mylėjo, nors VIEŠPATS ir buvo padaręs ją bevaisę. 6 Be to, jos varžovė, norėdama ją įskaudinti, tyčiodavosi iš jos, kad VIEŠPATS buvo padaręs ją bevaisę. 7 Taip būdavo kasmet: kada tik ji nueidavo į VIEŠPATIES Namus, ši taip iš jos tyčiodavosi, kad ji verkdavo ir nevalgydavo. 8 Jos vyras Elkana ją klausdavo: „Hana, kodėl verki? Kodėl nevalgai? Kodėl tu tokia liūdna? Argi nesu aš tau vertesnis negu dešimt sūnų?“

  
Išnašos:
11 Sam 1,1-1,28: Pasakojimas apie bevaisę moterį, savo vėlesniame gyvenime pagimdžiusią nepaprastą palikuonį, kaip ypatingą malonę iš Dievo, pasirodo keletą kartų Šventajame Rašte. Be Hanos, minima Sara (Pr 17,16-19), Rebeka (Pr 25,21-26), Rachelė (Pr 29,31; 30,22-24), Samsono motina (Ts 13,2-5) ir Elzbieta (Lk 1,5-17). Neįprastas gimimas buvo laikomas nuoroda į to asmens svarbą vėlesniame jo gyvenime.
21 Sam 1,2: Jis turėjo dvi žmonas: dvipatystė Senojo Testamento laikais nebuvo įprastas reiškinys, bet buvo leidžiama (žr. Įst 21,15-17).
31 Sam 1,3: Šilo’ą... : nūdien Seilun{as} maždaug 19 km į pietus nuo Nablus miesto. Šilo[as] buvo Sandoros Skrynios vieta Teisėjų Iaikotarpiu. Žr. Joz 18,1; Ts 21,19; Jer 7,12; Ps 78,60.
41 Sam 1,3: ... Galybių VIEŠPAČIUI … : vienas iš svarbių Sandoros Dievo – Jahvės titulų. Jis apima Kūrėjo dangaus skliauto galybes – saulę, mėnulį bei žvaigždes ir Viešpaties tautą kare... .
51 Sam 1,11: ... nazirą... : pažodžiui pašvęstą. Žr. Sk 6,1-5 paaiškinimą.
61 Sam 1,11: … nei vyno, nei svaigių gėrimų jis negers... : pagal Septuagintos Kumrano rankraštį (Q Ms 1,22).
71 Sam 1,19-1,28: Malda buvo išklausyta ir pažadas įvykdytas. Hebrajiškasis žodis prašiau (žr. 20-ąją eilutę) reiškia ir pa{si}skolinau. Atrodo, kad šis žodis turi būti susietas su žodžiais skolinu ir paskolintas (žr. 28-ąją eilutę). Hana buvo prašiusi, t. y. pasiskolinusi savo sūnų iš Dievo, užtat ji paskolino jį atgal Dievui, kurio malone jis buvo jai duotas.
81 Sam 1,28: ... ji paliko jį ten VIEŠPAČIUI: pagal Septuagintos Kumrano rankraštį ir Septuagintą (1 Sam 2,11).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 1