BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis Petro laiškasSkyrius: 5

 Pirmasis Petro laiškas
  
1 Pt 5

Pamokymai vyresniesiems

1 Jūsų vyresniuosius[i1] prašau aš, irgi vyresnysis, Kristaus kentėjimų liudytojas ir būsimosios šlovės dalyvis: 2 ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka, ne dėl bjauraus pelno, bet gera valia, 3 ne kaip jums pavestųjų valdovai, bet kaip kaimenės pavyzdys. 4 Kai pasirodys Vyriausiasis Ganytojas, jūs gausite nevystantį garbės vainiką.

Pamokymai visiems

5 Taip pat jūs, jaunesnieji, būkite klusnūs vyresniesiems. Ir visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, nes Dievas išpuikėliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę.

6 Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jus metui atėjus. 7 Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. 8 Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. 9 Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams plačiajame pasaulyje. 10 O visų malonių Dievas, pašaukęs jus į savo amžinąją garbę Kristuje, pats jus, trumpai pakentėjusius, ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. 11 Jo valdžia per visus amžių amžius! Amen.

Pabaiga

12 Per Silvaną,[i2] ištikimąjį brolį, – tokiu jį laikau, – aš jums trumpai parašiau, ragindamas ir liudydamas, jog tokia tikroji Dievo malonė. Tvirtai jos laikykitės! 13 Jus sveikina kartu išrinktoji Babilone[i3] ir mano sūnus Morkus. 14 Sveikinkite vieni kitus meilės pabučiavimu!

Ramybė jums visiems, kurie esate Kristuje!

  
Išnašos:
11 Pt 5,1: Vyresnieji (gr. presbyteroi, plg. Tit 1,5) čia išlaiko ir savo etimologinę prasmę, nes toliau bus minimi jaunesnieji.
21 Pt 5,12: Silvanas, arba Silas, yra buvęs ir šv. Pauliaus sekretoriumi; žr. 1 Tes 1,1; 2 Tes 1,1; Apd 15,22 ir t.; 16,19.
31 Pt 5,13: Kartu išrinktoji Babilone – Dievo išrinkta, kaip ir jūs, bendruomenė, esanti Babilone, t. y. Romoje. Šis sakinys patvirtina, kad šv. Petras yra buvęs Romos vyskupas. – Morkus – evangelistas, kurį Petras mylėjo kaip dvasinį sūnų (žr. Įvadą į Evangeliją pagal Morkų).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis Petro laiškasSkyrius: 5