BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis Petro laiškasSkyrius: 2

 Pirmasis Petro laiškas
  
1 Pt 2

4 Ženkite prie jo, gyvojo akmens, tiesa, žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto, brangaus. 5 Ir jūs patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. 6 Todėl Rašte pasakyta:

Štai aš dedu Sione rinktinį akmenį,

brangų kertinį akmenį;

kas tiki jį, nebus sugėdintas.

7 Tad jums, tikintiesiems, atiteks šlovė, o netikintiesiems tasai statytojų atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu,

8 suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola.

Jie suklumpa, neklausydami žodžio; tam jie ir skirti.

Dievo tauta

9 O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji[i1] liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą.

  
Išnašos:
11 Pt 2,9: Įsigytoji – skirta ir pašvęsta ypatingai priklausyti Dievui; plg. Iš 19,6; 23,22.
21 Pt 2,11: Plg. 1,17 ir paaišk.
31 Pt 2,13: Karaliumi čia autorius vadina Romos imperatorių; plg. Rom 3,1 ir t.; Tit 3,1.
41 Pt 2,14: Turima omenyje provincijų prefektai, arba valdytojai.
51 Pt 2,17: Karaliumi čia autorius vadina Romos imperatorių; plg. Rom 3,1 ir t.; Tit 3,1.
61 Pt 2,18: Šeimynykščiais vadinami vergai, šeimos tarnai.
71 Pt 2,19: Malonė – netiesiogine prasme: greičiau nuopelnas, vertas maloningo apdovanojimo.
81 Pt 2,24: Ant kryžiaus – pažodžiui ant medžio.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis Petro laiškasSkyrius: 2