BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 12 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Makabėjų knygaSkyrius: 4

 Pirmoji Makabėjų knyga
  
1 Mak 4

Šventykla išvaloma ir atšventinama

36 Tada Judas ir jo broliai tarė: „Štai mūsų priešai visiškai nugalėti. Eikime išvalyti šventovės[i7] ir ją atšventinti“. 37 Taigi visa kariuomenė susirinko ir užkopė į Ziono kalną. 52 Dvidešimt penktą dieną devintojo mėnesio, – tai yra Kislevo mėnesio, – šimtas keturiasdešimt aštuntaisiais metais[i8] jie atsikėlė anksti rytą 53 ir atnašavo auką pagal Įstatymą ant naujojo deginamųjų aukų aukuro, kurį jie buvo pastatę. 54 Tuo pačiu metu ir tą pačią dieną, kurią pagonys buvo Šventyklą išniekinę, jis buvo atšventintas su giesmėmis, arfomis, fleitomis ir cimbolais. 55 Visi žmonės parpuolė kniūbsčia, pagarbino ir pašlovino Dangų, suteikusį jiems sėkmę. 56 Taip jie šventė aštuonias dienas aukuro pašventinimą, džiugiai atnašaudami deginamąsias aukas. Jie atnašavo ir bendravimo auką bei padėkos atnašą. 57 Šventyklos priekį jie išpuošė paauksuotais vainikais ir mažais skydais; atstatė vartus, kunigų kambarius ir įdėjo jiems duris. 58 Žmonių džiaugsmui nebuvo galo, nes pagonių įvesta gėda buvo pašalinta.

59 Tada Judas bei jo broliai ir visa Izraelio bendrija nutarė, kad aukuro pašventinimo dienos[i9] būtų minimos su džiugesiu ir linksmybe kasmet metinių dieną per aštuonias dienas nuo Kislevo mėnesio dvidešimt penktosios dienos.

  
Išnašos:
11 Mak 4,15: ... iki pat Gazaros: iki pat hebrajiškojo Šventojo Rašto Gezer{io}, maždaug 8 km į šiaurės vakarus nuo Emaus{o}.
21 Mak 4,15: ... iki Azoto: hebrajiškai iki Ašdodo (žr. Joz 15,11).
31 Mak 4,15: ... Jamnijos, arba Jabnės (žr. 2 Kr 26,6), t. y. į vakarus nuo Gazaros.
41 Mak 4,22: ... į filistinų žemę: pietinės Palestinos pajūrio miestai, priešiški Jeruzalei. Jamnija buvo svarbus Seleukidų karalystės centras.
51 Mak 4,29: ... prie Bet-Zūr(o}: svarbus pasienio miestas maždaug 24 km į pietvakarius nuo Jeruzalės. Jo gyventojai buvo palankūs Makabėjams ir atsisakė priimti Lysiją.
61 Mak 4,35: Pasak 2 Mak 11,13-15, po mūšio vyko derybos tarp Lysijo ir Judo Makabėjo.
71 Mak 4,36: ... išvalyti šventovės: Šventyklos kalno aplinką su jos sienomis, kiemais ir pastatais reikia skirti nuo pačios Šventyklos, kurią sudarė Prieangis, pagrindinė Nava ir Šventų Šventoji.
81 Mak 4,52: Dvidešimt penktą devintojo mėnesio dieną ... šimtas keturiasdešimt aštuntaisiais metais: 164 m. prieš Kristų gruodžio 14 d.
91 Mak 4,59: ... aukuro pašventinimo dienos: Hanuk{os} šventės ištaka, arba Pašventinimo iškilmė. Žr. Jn 10,22. Juozapas Flavijus ją vadina Šviesų švente.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Makabėjų knygaSkyrius: 4