BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 28 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Makabėjų knygaSkyrius: 1

 Pirmoji Makabėjų knyga
  
 A. ĮVADAS: HELENIZMAS MAŽOJOJE AZIJOJE
  
1 Mak 1

B. MAKABĖJŲ SUKILIMAS

Sutartis tarp žydų ir pagonių

10 Iš jų išaugo ypač nedora atžala, karaliaus Antiocho sūnus Antiochas Epifanas, kadaise buvęs Romoje įkaitas. Jis tapo karaliumi šimtas trisdešimt septintaisiais graikų karalystės metais.[i4]

11 Tomis dienomis reiškėsi Izraelyje vyrai, nepaisantys Įstatymo, ir jie suvedžiojo daug žmonių. „Eime, – jie sakė, – ir sudarykime sutartį su pagonimis, gyvenančiais visur aplink mus. Juk nuo to laiko, kai mes nuo jų atsiskyrėme, mus ištiko daug nelaimių“. 12 Šis pasiūlymas atrodė priimtinas. 13 Kai kurie nedelsdami nuėjo pas karalių, ir jis leido jiems įvesti pagonių gyvenimo būdą. 14 Jie tad pagal pagonių paprotį pastatė Jeruzalėje gimnastikos mokyklą.[i5] 15 Pašalinę apipjaustymo ženklus, jie atsimetė nuo šventosios Sandoros, pasidavė pagonių valdžiai ir parsidavė daryti pikta.

Draudžiama garbinti Sandoros Dievą

41 Tada karalius paskelbė visai karalystei įsaką, kad visi turi būti viena tauta. Visi tad turi atsisakyti savo atskirų papročių. 42 Visi pagonys pakluso karaliaus įsakui. 43 Daugelis izraeliečių mielai priėmė jo religiją, atnašaudami aukas stabams ir išniekindami šabą.

54 Kislevo mėnesio penkioliktą dieną šimtas keturiasdešimt penktaisiais metais[i9] karalius pastatė sunaikinimo Pabaisą[i10] ant deginamosios atnašos aukuro. Aukurai buvo statomi ir aplinkiniuose Judo miestuose. 55 Smilkalai buvo deginami prie namų durų ir gatvėse. 56 Įstatymo ritiniai,[i11] užtikti pas žmones, buvo plėšomi ir deginami. 57 Kas tik būdavo užtiktas turintis Sandoros knygą ar besilaikantis Įstatymo, tas karaliaus įsaku būdavo pasmerkiamas mirti. 62 Betgi daugelis Izraelyje liko tvirti ir ryžtingi nevalgyti nieko, kas nešvaru. 63 Jie verčiau rinkosi mirtį, negu sutiko tapti nešvarūs maistu ar išniekinti šventąją Sandorą. Ir jie buvo nubausti mirtimi. Tikrai nuožmus pyktis ištiko Izraelį.

  
Išnašos:
11 Mak 1,1: ... iš Kitimų krašto: iš Graikijos. Pradžioje vardas Kitimai ženklino Kiti, Kipro salos sostinės, gyventojus, ilgainiui visus Kipro gyventojus (žr. Iz 23,1; Jer 2,10), galop graikus ir net romėnus. Žr. Dan 11,30 paaiškinimą.
21 Mak 1,1: ... persų ir medų karalių: Darijus III (336-331 m. prieš Kristų).
31 Mak 1,7: ... dvylika metų: 336-323 m. prieš Kristų.
41 Mak 1,10: ... šimtas trisdešimt septintaisiais ... metais: Antiochas IV užgrobė sostą 175 m. prieš Kristų rugsėjo mėn. Makabėjų knygoje datos yra duodamos pagal Seleukidų erą, tačiau ji buvo skaičiuojama dviem skirtingais būdais. Antiochiečiai šia data laikė 312 m. prieš Kristų spalio mėn. (pagal sirų kalendorių), o babiloniečiai ir žydų kunigai laikė 311 m. prieš Kristų balandžio mėn. eros pradžia (pagal Šventyklos kalendorių). 1 Mak knygos autorius politinius įvykius datuoja pagal sirų kalendorių, bet religinius įvykius pagal Šventyklos kalendorių. Taigi pasaulietiški Naujieji metai prasidėdavo rugsėjo ar spalio mėnesi, o religiniai – kovo ar balandžio mėnesį.
51 Mak 1,14: ... gimnastikos mokyklą: graikiškai gymnasion, nes mankštą darydavo nuogi. Gymnasion, būdama atletinio ir intelektualinio gyvenimo simboliu ir centru, tapo pagrindine helenizmo skleidimo vieta. Žydų jaunimą traukė sportas ir jaunų žmonių sueigos. Gimnastikos mokykloje jie gaudavo ir karinį apmokymą, ir pilietinį auklėjimą. Dalyvaudami intelektualiniame helenizmo gyvenime, ilgainiui pereidavo į pagoniją.
61 Mak 1,17: ... drambliais: svarbus Seleukidų ginkluotės dalinys. Maždaug 300 m. prieš Kristų Seleukas I, dinastijos įkūrėjas, nusipirko penkis šimtus dramblių iš Indijos. Žr. 1 Mak 6,34-37.
71 Mak 1,20: ... šimtas keturiasdešimt trečiaisiais metais: 169 m. prieš Kristų. 1 Mak knygoje neminima antroji Egipto invazija. Žr. 2 Mak 5,1.11; Dan 11,25.29.
81 Mak 1,33: ... Dovydo miestą: ne Ziono kalną ant rytinės Jeruzalės kalvos, kurią Dovydas paėmė iš jebusitų (žr. 2 Sam 5,7), bet naują tvirtovę ant vakarinės kalvos, kuri yra aukštesnė už Šventyklą ir Ziono kalną. Tvirtovė turėjo sirų ir makedoniečių įgulą drauge su atkritėliais žydais ir buvo nuolatinė grėsmė Šventyklai ir žydams (žr. 36-ąją eilutę). Žr. 1 Mak 13,49-52.
91 Mak 1,54: Kislevo mėnesio penkioliktą dieną šimtas keturiasdešimt penktaisiais metais: 167 m. prieš Kristų gruodžio pradžioje.
101 Mak 1,54: ... sunaikinimo Pabaisą: hebrajų kalba žodžių žaismas išreiškiant panieką dievui Olimpo Dzeusui – Dangaus viešpačiui, kurio atvaizdas buvo padėtas ar aukuras pastatytas ant deginamųjų atnašų aukuro Jeruzalės Šventykloje. Žr. Dan 9,27; 11,31.
111 Mak 1,56-1,57: Įstatymo ritiniai: viena ar daugiau pirmųjų penkių Senojo Testamento – Penkiaknygės – knygų.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Makabėjų knygaSkyrius: 1