BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 8

 Pirmoji Kronikų knyga
  
 BENJAMINAS IR JERUZALĖ
  
1 Kr 8

Benjamino kilmės įrašas

1 [i1]Benjaminui gimė jo pirmagimis Bela, antras sūnus Ašbelis, trečias Aharahas, 2 ketvirtas Noha ir penktas Rafa. 3 Bela turėjo sūnų: Adarą, Gerą, Ahihudą, 4 Abišuą, Naamaną, Ahoahą, 5 Gerą, Šefufaną ir Huramą.

Geboje

6 Šie buvo Ehudo sūnūs. Jie buvo Gebos gyventojų klanų galvos ir buvo ištremti į Manahatą: 7 Naamanas, Ahijas ir Gera, tai yra Heglamas, kuriam gimė Uza ir Ahihudas.

Moabe

8 Šaharajimui gimė sūnų Moabo lygumoje tada, kai jis atleido savo žmonas Hušimą ir Baarą. 9 Iš žmonos Hodešos jam gimė sūnūs: Jobabas, Zibja, Meša, Malkamas, 10 Jeuzas, Sachja ir Mirma. Šie buvo jo sūnūs, klanų galvos.

Ono'e, Lode ir Aijalone

11 Ir iš Hušimos jam gimė Ahitubas ir Elpaalis. 12 Elpaalio sūnūs: Eberas, Mišamas, Šemedas, – jis pastatė Ono'ą ir Lodą su jam pavaldžiais miestais, – 13 Beriją ir Šėmą, – jie buvo Aijalono gyventojų klanų vadai, privertę bėgti Gato gyventojus, – 14 Ahio'ą, Šašaką ir Jeremotą.

15 Zebadijas, Aradas, Ederis, 16 Michaelis, Išpa ir Joha buvo Berijos sūnūs.

17 Zebadijas, Mešulamas, Hizkis, Haberas, 18 Išmerajis, Izlija ir Jobabas buvo Elpaalio sūnūs.

19 Jakimas, Zichris, Zabdis, 20 Elienajis, Ziletajis, Elielis, 21 Adajas, Berajas ir Šimratas buvo Šimejo sūnūs.

22 Išpanas, Eberas, Elielis, 23 Abdonas, Zichris Hananas, 24 Hananijas, Elamas, Antotijas, 25 Ifdejas ir Penuelis buvo Šašako sūnūs.

26 Šamšerajis, Šeharijas, Atalijas, 27 Jaarešijas, Elijas ir Zichris buvo Jerohamo sūnūs.

28 Jie buvo klanų galvos – vadai savo kartų. Jie gyveno Jeruzalėje.

Gibeone

29 Gibeone gyveno Gibeono įkūrėjas Jeielis. Jo žmonos vardas buvo Maaka. 30 Jo pirmagimis sūnus buvo Abdonas, po jo Zuras, Kišas, Baalas, Nadabas, 31 Gedoras, Ahio'as, Zecheris 32 ir Miklotas, kuriam gimė Šimea. Ir šie taip pat gyveno šalia savo giminių Jeruzalėje, kartu su giminėmis.

Sauliaus klanas

33 Nerui gimė Kišas, Kišui Saulius, Sauliui Jonatanas, Malchišua, Abinadabas ir Eš-Baalas. 34 Jonatano sūnus buvo Merib- Baalas, o Merib-Baalui gimė Mika. 35 Mikos sūnūs: Pitonas, Melechas, Tarea ir Ahazas. 36 Ahazui gimė Jehoada; Jehoadai gimė Alemetas, Azmavetas ir Zimris; Zimriui gimė Moza. 37 Mozai gimė Binea; jo sūnus buvo Rafa, jo sūnus Eleasa, jo sūnus Azelis. 38 Azelis turėjo šešis sūnus, jų vardai yra šie: Azrikamas, Bocheru'as, Išmaelis, Šearijas, Obadijas ir Hananas. Šie visi buvo Azelio sūnūs.

39 Jo brolio Ešeko sūnūs: Ulamas, jo pirmagimis, antras Jeušas ir trečias Elifetas. 40 Ulamo palikuonys buvo narsūs kareiviai, lankininkai, turėjo daug vaikų ir vaikaičių – šimtą penkiasdešimt. Visi šie buvo Benjamino giminės žmonės.

  
Išnašos:
11 Kr 8,1-8,40: Antras ir skirtingas Benjamino giminės kilmės sąrašas. Čia skiriamas ypatingas dėmesys Sauliaus lklanui (žr. 33-40 eilutes). Saulius, nors Kronikininko ir nemėgstamas (žr. 1 Kr 10,13-14), buvo pirmas Izraelio karalius ir Dovydo pirmtakūnas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 8