BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 25 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 3

 Pirmoji Kronikų knyga
  
 DOVYDO NAMAI
  
1 Kr 3

Dovydo sūnūs

1 Dovydo sūnūs, gimę jam Hebrone, buvo šie: pirmagimis Amnonas iš Ahinoamos Jezrėelietės; antras Danielis[i1] iš Abigailės Karmelietės; 2 trečias Absalomas, Gešuro karaliaus Talmajo dukters Maakos sūnus; ketvirtas Adonijas, Hagitos sūnus; 3 penktas Šepatijas iš Abitalės; šeštas Itreamas iš žmonos Eglos. 4 Šeši jam gimė Hebrone, kur jis karaliavo septynerius metus ir šešis mėnesius. O Jeruzalėje jis karaliavo trisdešimt trejus metus. 5 Jeruzalėje jam gimę buvo šie: Šimea,[i2] Šobabas, Natanas ir Saliamonas – keturi iš Amielio[i3] dukters Bat-Šuos;[i4] 6 Ibharas, Elišama, Elifeletas, 7 Nogahas, Nefegas, Jafija, 8 Elišama, Eljada ir Elifeletas – devyni.

9 Visi šie buvo Dovydo sūnūs, neskaitant sugulovių sūnų. Tamara buvo jų sesuo.

Judo karaliai

10 Saliamono palikuonys: Rehabeamas; jo sūnus Abijas, jo sūnus Asa, jo sūnus Jehošafatas, 11 jo sūnus Joramas, jo sūnus Ahazijas, jo sūnus Joašas, 12 jo sūnus Amazijas, jo sūnus Azarijas, jo sūnus Jotamas, 13 jo sūnus Ahazas, jo sūnus Hezekijas, jo sūnus Manasas, 14 jo sūnus Amonas, jo sūnus Jošijas.

15 Jošijo sūnūs: pirmagimis Johananas, antras Jehojakimas, trečias Zedekijas, ketvirtas Šalumas.[i5] 16 Jehojakimo palikuonys: jo sūnus Jehonijas, jo sūnus Zedekijas.

Dovydo dinastija po tremties

17 [i6]Kalinio Jehonijo sūnūs: jo sūnus Šealtielis, 18 Malchiramas, Pedajas, Šenazaras,[i7] Jekamijas, Hošama ir Nedabijas. 19 Pedajo sūnūs: Zerubabelis ir Šimejis. Zerubabelio[i8] sūnūs: Mešulamas ir Hananijas, – Šelomitė buvo jų sesuo; – 20 Hašuba, Ohelis, Berechjas, Hasadjas ir Jušab-Hesedas – penki. 21 Hananijo sūnūs Pelatijas; jo sūnus Ješajas, jo sūnus Refajas, jo sūnus Arnanas, jo sūnus Obadijas, jo sūnus Šekanijas. 22 Šekanijo sūnūs buvo Šemijas, Hatušas, Igalis, Barijahas, Nearijas ir Šafatas – šeši. 23 Nearijo sūnūs Elioenajis, Hizkijas ir Azrikamas – trys. 24 Elioenajo sūnūs: Hodavijas, Eljašibas, Pelajas, Akubas, Johananas, Delajas ir Ananis – septyni.

  
Išnašos:
11 Kr 3,1: ... Danielis: 2 Sam 3,3 tekste jis vadinamas Chileab{u}.
21 Kr 3,5: ... Šimea: 2 Sam 5,14 tekste jis vadinamas Šamua.
31 Kr 3,5: ... Amielio: 2 Sam 11,3 jis vadinamas Eliamu.
41 Kr 3,5: ... Bat-Šuos: Batšebos vardo variantas.
51 Kr 3,15: ... Šalumas: kitas Jehoahazo, Jošijo įpėdinio, vardas. Žr. Jer 22,11.
61 Kr 3,17-3,24: Karaliaus Jehonijo palikuonys iki Kronikininko laikų. Skirdami vienai kartai dvidešimt penkerius metus, dešimt kartų tarp Jehonijo ir Ananio (paskutinio vardo sąraše), galėtume pastarojo gimtadienį datuoti 405 m. prieš Kristų. Šie duomenys yra svarbūs nustatant apytikrę Kronikininko veikalo datą.
71 Kr 3,18: ... Šenazaras: spėjama, kad jis yra Ezros knygos Šešbazaras (žr. Ezd 1,8.11; 5,14-17), Judo princas, kuris buvo žydas Judo provincijos valdytojas po Babilonijos tremties. Abu vardo variantai turbūt kilo iš babiloniško vardo Sin-ab-ussar, kuris reiškia {Dieve} Sin, globok {mūsų} tėvą.
81 Kr 3,19: ... Zerubabelis: čia vis vadinamas Pedajo sūnumi, nors kitur (žr. Ag 1,12.14; 2,2.23; Ezd 3,2.8; 5,2; Neh 12,1) jis vadinamas Šealtielio sūnumi. Turbūt tai daroma todėl, kad jis buvo Šealtielio įpėdinis, tapdamas Dovydo namų galva.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 3