BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 28

 Pirmoji Kronikų knyga
  
1 Kr 28

Sueiga Jeruzalėje

1 Dovydas sušaukė sueiti į Jeruzalę visus Izraelio pareigūnus – giminių galvas, vadus būrių, buvusių karaliaus tarnyboje, tūkstantininkus ir šimtininkus, visus karaliaus nuosavybės bei galvijų prižiūrėtojus ir savo sūnus – drauge su dvariškiais, galiūnais ir visais turtingais vyrais. 2 Karalius atsistojo ir tarė: „Mano broliai, mano tauta, klausykitės manęs! Aš buvau sumanęs pastatyti atilsio Namus VIEŠPATIES Sandoros Skryniai, mūsų Dievui pakoją.[i1] 3 Bet Dievas tarė man: 'Tu nestatysi Namų mano vardui, nes esi kovotojas ir esi išliejęs kraujo'. 4 Tačiau VIEŠPATS, Izraelio Dievas, išsirinko mane iš visų mano protėvių namų būti Izraelio karaliumi amžinai. Juk jis išsirinko Judą valdovu, o iš Judo namų mano tėvo namus; ir iš mano tėvo sūnų jis rado malonumą padaryti mane viso Izraelio karaliumi. 5 O iš visų mano sūnų, – nes VIEŠPATS man daug sūnų davė, – jis išsirinko mano sūnų Saliamoną sėdėti VIEŠPATIES karalystės, Izraelio, soste. 6 Be to, jis man pasakė: 'Tavo sūnus Saliamonas yra tas, kuris pastatys man Namus ir mano kiemus, nes aš išsirinkau jį būti man sūnumi ir aš būsiu jam tėvas. 7 Aš padarysiu jo karalystę amžiną, jei jis ir toliau taip ryžtingai laikysis mano įstatymų ir įsakų, kaip jis dabar daro.' 8 Nūn tad viso Izraelio, Dievo bendrijos, akivaizdoje ir mūsų Dievui girdint, aš jus skatinu ištikimai atsiduoti visiems VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymams, idant valdytumėte šį gerą kraštą ir paliktumėte jį kaip amžiną paveldą savo vaikams.

9 O tu, mano sūnau Saliamonai, pažink savo tėvo Dievą ir tarnauk jam visa širdimi ir visa gyvastimi, nes VIEŠPATS tiria kiekvieną širdį ir supranta kiekvieną norą bei mintį. Jeigu ieškosi jo, jis leis tau save surasti; bet jeigu paliksi jį, jis atmes tave amžinai. 10 Būk tad atidus, nes VIEŠPATS išsirinko tave pastatyti šventovės Namams. Būk ryžtingas ir imkis darbo!“

Dovydas duoda Saliamonui Šventyklos projektą

11 Tada Dovydas įteikė savo sūnui Saliamonui brėžinį Šventyklos prieangio, jos sandėlių ir iždų, jos aukštutinių kambarių bei jos vidaus kambarių ir kambario malonės sosto Skryniai. 12 Be to, ir brėžinį viso, ką jis sumanė per {Dievo} dvasią: VIEŠPATIES Namų kiemams, visiems Dievo Namus supantiems kambariams bei sandėliams ir įžado atnašų sandėliams; 13 kunigų bei levitų padaloms, visiems VIEŠPATIES Namų tarnybos darbams ir visiems VIEŠPATIES Namų tarnybos reikmenims. 14 Jis nurodė svorį aukso visų apeigų visiems auksiniams reikmenims, svorį sidabro visų apeigų visiems sidabriniams reikmenims; 15 panašiai ir svorį auksinių žvakidžių bei jų lempų, svorį aukso kiekvienai žvakidei ir jos lempoms, svorį sidabro žvakidei ir jos lempoms pagal kiekvienos žvakidės paskirtį. 16 Jis nurodė svorį aukso kiekvienam Artumo duonos eilių stalui ir sidabro sidabriniams stalams; 17 ir gryno aukso, naudotino šakutėms, dubenims bei ąsočiams; ir svorį aukso kiekvienam auksiniam dubeniui ir kiekvienam sidabriniam dubeniui; 18 ir svorį gryniausio aukso, naudotino smilkalų aukurui ir pavyzdžiui vežimo su kerubais,[i2] išskleistais sparnais uždengti VIEŠPATIES Sandoros Skryniai.

19 [i3]Jis buvo tiksliai užrašęs brėžinio nurodymus, nes jį vedė VIEŠPATIES ranka.

20 Dovydas dar kalbėjo savo sūnui Saliamonui: „Būk stiprus ir ryžtingas! Imkis darbo! Nebijok ir nenusimink, nes VIEŠPATS Dievas, mano Dievas, yra su tavimi. Jis neatmes ir nepaliks tavęs, kol nebus užbaigti visi darbai VIEŠPATIES Namų tarnybai. 21 Štai kunigų ir levitų padalos yra parengtos visai Dievo Namų tarnybai. Visuose darbuose su tavimi bus norintys padėti vyrai, turintys išminties ir įgūdžių visokioms užduotims. Taip pat ir pareigūnai, ir visi žmonės darys visa, ką tu įsakysi“.

  
Išnašos:
11 Kr 28,2: ... Sandoros Skryniai, mūsų Dievui pakoją: nematomas Viešpats, bet sėdintis soste ant kerubų, buvo susietas su Sandoros Skrynia Šilo’e, o vėliau Jeruzalės Šventykloje. Skrynia buvo jo pakoja žemėje: žr. Ps 99,5; 132,7. Malonės sostas (1 Kr 28,11) ir vežimas su kerubais (žr.1 Kr 28,18) atspindi skirtingas aplinkybes potremtinės tikėjimo bendrijos, turinčios tik tuščią Skrynios vietą Šventykloje. Pati Skrynia buvo dingusi Šventyklos sunaikinimo metu 587 m. prieš Kristų.
21 Kr 28,18: ... pavyzdžiui, vežimo su kerubais: šio įvaizdžio kilmė turbūt sietina su Ez 1,4-24; 10,1-22.
31 Kr 28,19: Pasak Kronikininko, Dovydas gavo iš Dievo planus Šventyklos statybai, kaip kadaise Mozė buvo gavęs iš Dievo planus Padangtei (žr. Iš 25).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 28