BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 27

 Pirmoji Kronikų knyga
  
1 Kr 27

Kariuomenės pareigūnai

1 [i1]Šis yra skaičius Izraelio žmonių – klanų galvų, tūkstantininkų ir šimtininkų bei kitų pareigūnų, buvusių karaliaus tarnyboje ryšiams su būriais, budinčiais mėnesio pamainomis per visus metų mėnesius. Kiekviename būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai vyrų.

2 Zabdielio sūnus Jašobeamas vadovavo pirmajam būriui pirmą mėnesį; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai. 3 Jis buvo Perezo palikuonis ir buvo galva visų kariuomenės pareigūnų pirmą mėnesį.

4 Dodajis Ahohietis vadovavo antrojo mėnesio būriui; Miklotas buvo vyriausias jo būrio pareigūnas. Jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.

5 Trečias vadas, trečiajam mėnesiui, buvo kunigo Jehojados sūnus Benajas kaip galva; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai. 6 Tai yra tasai Benajas, kuris buvo Trisdešimties galiūnas ir vadovavo Trisdešimčiai; jo sūnus Amizabadas vadovavo jo būriui.

7 Joabo brolis Asahelis buvo ketvirtas, ketvirtajam mėnesiui, ir po jo – jo sūnus Zebadijas; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.

8 Penktas vadas, penktajam mėnesiui, buvo Šamhutas Hizrahitas; jo būryje buvo dvidešimt penki tūkstančiai.

9 Šeštas, šeštajam mėnesiui, buvo Ira Tekoietis; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.

10 Septintas, septintam mėnesiui, buvo Helezas Pelonitas iš Efraimo giminės; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.

11 Aštuntas, aštuntam mėnesiui, buvo Sibekajis Hušatitas iš Zeraho klano; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.

12 Devintas, devintam mėnesiui, buvo Abiezeris iš Anatoto, Benjamino giminės; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.

13 Dešimtas, dešimtam mėnesiui, buvo Maharajis Netofatitas iš Zeraho klano; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.

14 Vienuoliktas, vienuoliktam mėnesiui, buvo Benajas iš Piratono, Efraimo giminės; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.

15 Dvyliktas, dvyliktam mėnesiui, buvo Heldajis Neofatitas iš Otnielio klano; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.

Giminių galvos

16 Izraelio giminėms vadovavo:

Reubeno giminės žmonių vyriausiasis vadas buvo Zichrio sūnus Eliezeris; Simeono giminės žmonių – Maakos sūnus Stefatijas;

17 Levio – Kemuelio sūnus Hašabijas; Aarono – Zadokas;

18 Judo – Elihu'as, vienas iš Dovydo brolių;

Issacharo – Michaelio sūnus Omris;

19 Zebuluno – Obadijo sūnus Išmajas;

Naftalio – Azrielio sūnus Jerimotas;

20 Efraimo giminės žmonių – Azazijo sūnus Hošea;

pusės Manaso giminės – Pedajo sūnus Joelis;

21 pusės Manaso giminės Gileade – Zecharijo sūnus Ido'as;

Benjamino – Abnerio sūnus Jaasielis;

22 Dano – Jerohamo sūnus Azarelis;

Šie buvo Izraelio giminių vadai.

Nebaigtas surašymas

23 Dovydas neskaičiavo tų, kurie buvo dvidešimties metų ar jaunesni, nes VIEŠPATS buvo pažadėjęs padaryti Izraelį taip gausų, kaip dangaus žvaigždes. 24 Zerujos sūnus Joabas buvo pradėjęs juos skaičiuoti, bet nebaigė. Tačiau pyktis ištiko Izraelį už tai, ir skaičius nebuvo įtrauktas į karaliaus Dovydo Metraščius.

Prižiūrėtojai

25 Karališkuosius iždus prižiūrėjo Adielio sūnus Azmavetas. Iždus krašte – miestų, kaimų ir tvirtovių – prižiūrėjo Uzijo sūnus Jonatanas. 26 Laukų darbus, žemdirbius prižiūrėjo Chelubo sūnus Ezris. 27 Vynuogynus prižiūrėjo Šimejis iš Ramos, o vynuogynų gėrybes vyno rūsiuose tvarkė Zabdis Šifmitas. 28 Alyvmedžius ir sikomorų medžius Šefeloje prižiūrėjo Baal- Hananas Gederietis. Aliejaus sandėlius tvarkė Joašas. 29 Galvijų bandomis, kurios ganėsi Šarono lygumoje, rūpinosi Šitrajis Šaronietis, o galvijų bandomis, kurios ganėsi slėniuose, rūpinosi Adlajo sūnus Šafatas. 30 Kupranugarius prižiūrėjo Obilas Išmaelitas; asiles prižiūrėjo Jehdejas Meronotitas. Avių kaimenėmis rūpinosi Jazizas Hagritas. 31 Visi šie buvo karaliaus Dovydo nuosavybės prižiūrėtojai.

Karaliaus patarėjai

32 Dovydo dėdė Jonatanas, išmintingas žmogus ir raštininkas, buvo patarėjas. Hachmonio sūnus Jahielis auklėjo Dovydo sūnus. 33 Ahitofelis buvo karaliaus patarėjas, o architas Hušajis buvo karaliaus bičiulis. 34 Po Ahitofelio[i2] atėjo Benajo sūnus Jehojada ir Abjataras. Joabas buvo Dovydo kariuomenės vadas.

  
Išnašos:
11 Kr 27,1-27,15: Šis kariuomenės pareigūnų sąrašas yra ir panašus, ir skiriasi nuo Dovydo galiūnų sąrašo, esančio 1 Kr 11,10-47. Be abejo, šis schematiškas kariuomenės aprašymas yra dirbtinis ir perdėtas – 12 x 24 000 = 288 000 vyrų! – nebent hebrajiškasis žodis ’elef, reiškiantis tūkstantį, vartojamas ženklinti mažesniam kariuomenės daliniui. Žr. 1 Kr 12,25-38.
21 Kr 27,34: Po Ahitofelio ... : po jo savižudybės (žr. 2 Sam 17,23). Tada Jehojada tapo karaliaus patarėju jo vietoje. Abjataras buvo kunigas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 27