BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 26

 Pirmoji Kronikų knyga
  
1 Kr 26

Vartų sargai

1 [i1]artų sargų tarnybos skyriai. Iš Koraho žmonių buvo Korės sūnus Mešelemijas, vienas Abiasafo sūnų. 2 Mešelemijo sūnūs: pirmagimis Zecharijas, antras Jediaelis, trečias Zebadijas, ketvirtas Jatnielis, 3 penktas Elamas, šeštas Jehonanas, septintas Eliehoenajis. 4 Obed-Edomo sūnūs: pirmagimis Šemajas, antras Jehozabadas, trečias Joahas, ketvirtas Sacharas, penktas Netanelis, 5 šeštas Amielis, septintas Issacharas, aštuntas Peuletajis; nes VIEŠPATS jį laimino. 6 Ir jo sūnui Šemajui gimė sūnūs, kurie valdė savo klanus, nes jie buvo galiūnai. 7 Šemajo sūnūs: Otnis, Refaelis, Obedas ir Elzabadas, kurio broliai – Elihu'as ir Šemachijas – buvo stiprūs vyrai. 8 Visi šie, – Obed-Edomo sūnūs su jų sūnumis ir broliais, – buvo pajėgūs vyrai, parengti tarnybai; iš viso šešiasdešimt du iš Obed-Edomo. 9 Mešelemijas turėjo sūnų ir brolių – pajėgių vyrų – aštuoniolika.

10 Hosa, vienas Merario palikuonių, turėjo sūnų: Šimrį – vadą, – nors jis nebuvo pirmagimis, jo tėvas pastatė jį galva, – 11 antrą Hilkiją, trečią Tebaliją, ketvirtą Zechariją. Iš viso Hosos sūnų ir brolių buvo trylika.

12 [i2]Šie vartų sargų skyriai, suskirstyti pagal jų vadus, turėjo pareigą, lygiai kaip jų broliai, pamainomis tarnauti VIEŠPATIES Namuose. 13 Burtai buvo mesti kiekvieniems vartams tuo pačiu būdu, nepaisant, ar klanas buvo mažas, ar didelis. 14 Burtai rytiniams vartams teko Šelemijui. Tada jie metė burtus jo sūnui Zecharijui, gudriam patarėjui; jam pagal burtus teko šiauriniai vartai; 15 Obed- Edomui pietiniai vartai, o jo sūnums buvo paskirtas sandėlis. 16 Šupimui ir Hosai vakariniai vartai su Šalecheto vartais ant atšlaitės kelio. Kiekvienoje sargyboje buvo: 17 prie rytinių – šeši levitai kasdien; prie šiaurinių – keturi kasdien; prie pietinių – keturi kasdien; prie sandėlio po du; 18 kolonadai vakaruose buvo keturi prie kelio ir du prie kolonados. 19 Šie buvo vartų sargų skyriai iš Koraho palikuonių ir Merario palikuonių.

Kitos levitų pareigos. Iždų priežiūra

20 Ahijas, iš levitų, prižiūrėjo Dievo Namų iždus ir įžado atnašų iždus. 21 Ladano sūnūs, Ladanui priklausantys Geršono palikuonys; Ladano Geršonito klanų galvos – jehielitai.

22 Jehielio sūnūs Zetamas ir jo brolis Joelis tvarkė VIEŠPATIES Namų iždus. 23 Iš Amramo, Izharo, Hebrono ir Uzielio žmonių 24 Mozės sūnaus Geršomo sūnus Šebuelis buvo vyriausiasis iždų valdytojas. 25 Jo broliai: iš Eliezerio jo sūnus Rehabijas, jo sūnus Ješajas, jo sūnus Joramas, jo sūnus Zichris, jo sūnus Šelomotas. 26 Šis Šelomotas ir jo broliai valdė visus iždus įžado atnašų, kurias buvo atnašavę karalius Dovydas, klanų vadai, tūkstantininkai bei šimtininkai ir kiti kariuomenės pareigūnai. 27 Iš grobio, paimto karuose, jie buvo skyrę atnašų VIEŠPATIES Namams išlaikyti. 28 Taip pat ir visa, ką buvo atnašavęs regėtojas Samuelis, Kišo sūnus Saulius, Nero sūnus Abneris ir Zerujos sūnus Joabas – visos jų skirtos atnašos buvo Šelomoto ir jo brolių prižiūrimos.

Valdininkai ir teisėjai

29 [i3]Iš Izharo žmonių Chenanijas ir jo sūnūs buvo paskirti Izraeliui valdininkų ir teisėjų pareigoms, nesusijusioms su šventove. 30 Iš Hebrono žmonių Hašabijas ir jo broliai – tūkstantis septyni šimtai sumanių vyrų, – prižiūrėjo Izraelį vakariniame Jordano šone visuose VIEŠPATIES reikaluose ir karaliaus tarnyboje. 31 Tarp Hebrono žmonių Jerijas buvo hebronitų galva. Keturiasdešimtaisiais karaliaus Dovydo valdymo metais buvo padarytas kilmės bei klanų tyrinėjimas ir buvo rasta tarp jų įžymių pareigūnų Gileado Jazere. 32 Jį ir jo brolius – du tūkstančius septynis šimtus sumanių vyrų – klanų galvas – karalius Dovydas paskyrė Reubeno bei Gado giminių ir pusės Manaso giminės žmonėms valdyti ir tvarkyti viskam, kas siejasi su Dievo ir karaliaus reikalais.

  
Išnašos:
11 Kr 26,1-26,32: Kronikininkas užbaigia aprašyti levitų padalas Šventyklos tarnyboje. Žr. 1 Kr 9,17-27; 15,23-24; 16,37-42.
21 Kr 26,12-26,19: Kronikininkas aprašo savo laikų Šventyklą, minėdamas rytinį, šiaurinį, pietinį bei vakarinį jos šoną ir vartus. Vienus vartus mini vardu (žr. 16-ąją eilutę).
31 Kr 26,29-26,32: Levitų, paskirtų pareigoms šalia šventovės, užduotis buvo rūpintis visos tautos religiniais reikalais.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 26