BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 25

 Pirmoji Kronikų knyga
  
 Giesmininkai
  
1 Kr 25

1 [i1]Dovydas ir kariuomenės pareigūnai paskirstė tarnybai ir Asafo, Hemano ir Jedutūno palikuonis, kad pranašautų,[i2] lydimi lyrų, arfų ir cimbolų. Sąrašas vyrų, atliekančių šią užduotį pagal jų tarnybą, buvo:

2 Iš Asafo sūnų: Zakuras, Juozapas, Netanijas ir Asarela – Asafo sūnūs, Asafo vadovaujami, pranašavo karaliaus įsakymu.

3 Iš Jedutūno. Jedutūno sūnūs: Gedalijas, Zeris, Ješajas, Šimejis, Hašabijas ir Matitijas – iš viso šeši; jie, vadovaujami savo tėvo Jedutūno, pranašavo palydimi lyrų, dėkodami ir šlovindami VIEŠPATĮ.

4 Iš Hemano. Hemano sūnūs: Bukijas, Matanijas, Uzielis, Šebuelis, Jerimotas, Hananijas, Hananis, Eliata, Gidaltis, Romamti-Ezeris, Jošbekaša, Malotis, Hotiras ir Mahaziotas. 5 Visi šie buvo karaliaus regėtojo Hemano[i.3]sūnūs, pagal Dievo pažadą jį išaukštinti, nes Dievas buvo davęs Hemanui keturiolika sūnų ir tris dukteris. 6 Visi jie, tėvo vadovaujami, kartu su Asafu, Jedutūnu ir Hemanu giedojo VIEŠPATIES Namuose, palydint cimbolams, arfoms ir lyroms Dievo Namų tarnyboje. 7 Iš viso su jų broliais, parengtais giedoti VIEŠPAČIUI, – visų įgudusių giesmininkų, – buvo du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni. 8 Burtai buvo mesti dėl tarnybos pamainų, jauniems ir senesniems, įgudusiems giesmininkams, kaip ir mokiniams.

9 Pirmas burtų metimas teko Asafo Juozapui;

antras Gedalijui, jam ir jo broliams bei sūnums – dvylikai;

10 trečias Zakurui, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

11 ketvirtas Izriui, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

12 penktas Netanijui, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

13 šeštas Bukijui, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

14 septintas Jesarelai, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

15 aštuntas Ješajui, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

16 devintas Matanijui, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

17 dešimtas Šimejui, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

18 vienuoliktas Azareliui, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

19 dvyliktas Hašabijui, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

20 tryliktas Šubaeliui, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

21 keturioliktas Matitijui, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

22 penkioliktas Jeremotui, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

23 šešioliktas Hananijui, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

24 septynioliktas Jošbekašai, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

25 aštuonioliktas Hananiui, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

26 devynioliktas Maločiui, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

27 dvidešimtas Eliatai, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

28 dvidešimt pirmas Hotirui, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

29 dvidešimt antras Gidalčiui, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

30 dvidešimt trečias Mahaziotui, jo sūnums ir broliams – dvylikai;

31 dvidešimt ketvirtas Romamti-Ezeriui, jo sūnums ir broliams – dvylikai.

  
Išnašos:
.31 Kr 25,5: ... kad pranašautų; karaliaus regėtojo Hemano ... : regėtojai vartodavo muziką ar giesmę kaip foną pranašavimui (žr. 2 Kar 3,15; 1 Sam 10,5).
11 Kr 25,1-25,31: Giesmininkai, panašiai kaip dvidešimt keturi kunigų tarnybos skyriai, suskirstomi į dvidešimt keturis tarnybos skyrius su trim garbingais vadovais – Asafu, Jedutūnu ir Hemanu. Čia Jedutūnas užima kai kurių sąrašų Etano vietą. Pasak 1 Kr 23,5, giesmininkų skaičius buvo keturi tūkstančiai; šiame tekste (žr. 7-ąją eilutę) tik du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni (24x12).
21 Kr 25,1: ... kad pranašautų; karaliaus regėtojo Hemano ... : regėtojai vartodavo muziką ar giesmę kaip foną pranašavimui (žr. 2 Kar 3,15; 1 Sam 10,5).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 25