BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 24

 Pirmoji Kronikų knyga
  
1 Kr 24

Kunigų grupės

1 Šios buvo Aarono palikuonių grupės. Aarono sūnūs: Nadabas, Abihu'as, Eleazaras ir Itamaras. 2 Nadabas ir Abihu'as mirė dar tėvui gyvam esant ir neturėjo sūnų, todėl tik Eleazaras ir Itamaras tapo kunigais. 3 Kartu su Zadoku iš Eleazaro palikuonių ir Ahimelechu iš Itamaro palikuonių Dovydas paskirstė kunigiškosios tarnybos pareigas. 4 Kadangi buvo rasta daugiau klano vadų tarp Eleazaro palikuonių, negu tarp Itamaro palikuonių, jie padalijo Eleazaro palikuonis šešiolikai klano vadų, o Itamaro palikuonis į aštuonis klanus. 5 Jiems buvo padalyta burtų keliu, visiems vienodai, nes jie visi buvo šventovės pareigūnai ir Dievo pareigūnai tarp palikuonių Eleazaro ir palikuonių Itamaro. 6 Raštininkas Netanelio sūnus Šemajas, vienas iš levitų, karaliaus akivaizdoje įtraukė į sąrašą ir pareigūnus, ir kunigą Zadoką, ir Abjataro sūnų Ahimelechą, ir galvas kunigų klanų bei levitų klanų, įrašydamas du klanus Eleazarui už kiekvieną įrašytą Itamarui.

7 Pirmas burtų metimas teko Jehojaribui, antras Jedajui, 8 trečias Harimui, ketvirtas Seorimui, 9 penktas Malchijui, šeštas Mijaminui, 10 septintas Hakozui, aštuntas Abijui,[i1] 11 devintas Ješuai, dešimtas Šekanijui, 12 vienuoliktas Eljašibui, dvyliktas Jakimui, 13 tryliktas Hupai, keturioliktas Ješebeabui, 14 penkioliktas Bilgai, šešioliktas Imerui, 15 septynioliktas Hezirui, aštuonioliktas Hapizezui, 16 devynioliktas Petahijui, dvidešimtas Jehezkeliui, 17 dvidešimt pirmas Jachinui, dvidešimt antras Gamuliui, 18 dvidešimt trečias Delaijui, dvidešimt ketvirtas Maazijui.

19 Tokia buvo jų tarnybos nustatyta eilė, kai jie atlikdavo pareigas VIEŠPATIES Namuose pagal jiems duotus jų tėvo Aarono įsakus, kaip VIEŠPATS, Izraelio Dievas, buvo jam įsakęs.

Kiti levitai

20 Iš likusiųjų Levio sūnų buvo Šubaelis iš Amramo palikuonių ir Jehdejas. 21 Iš Rehabijo – Rehabijo sūnus Išajas – vadas. 22 Iš Izharo palikuonių Šelomotas; iš Šelomoto sūnų Jahatas. 23 Hebrono sūnūs: Jerijas – vadas, antras Amarijas, trečias Jahazielis, ketvirtas Jekameamas. 24 Uzielio sūnus Mika; iš Mikos sūnų Šamiras. 25 Mikos brolis Išajas; iš Išajo sūnų: Zecharijas. 26 Merario sūnūs: Mahlis ir Mušis. Jaazijo sūnus Beno'as. 27 Merario sūnūs iš jo sūnaus Jaazijo: Šohamas, Zakuras ir Ibris. 28 Iš Mahlio Eleazaras. Jis neturėjo sūnų. 29 Iš Kišo – Kišo sūnus Jerahmėelis. 30 Mušio sūnūs: Mahlis, Ederis ir Jerimotas. Šie buvo levitų sūnūs pagal jų klanus.

31 Tokiu pat būdu, kaip jų giminės, Aarono palikuonys ir šie klanų vadai, vyresni ir jaunesni, metė burtus akivaizdoje karaliaus Dovydo, Zadoko, Ahimelecho ir kunigų bei levitų klanų galvų.

  
Išnašos:
11 Kr 24,10: ... aštuntas Abijui: Jono Krikštytojo tėvas Zacharijas buvo iš šios Abijo eilės.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 24